Zandvoort: Kwartiermaker ondernemersmanagement

oktober 2020

Zandvoort geniet landelijke bekendheid met haar strand, toerisme en circuit. De Zandvoortse economie profiteert daarvan, maar draait niet enkel op toerisme of in het hoogseizoen. De badplaats heeft daarom behoefte aan sterkere lokale samenwerking en meer onderlinge betrokkenheid. De gemeente verkent welke rol ondernemersmanagement hierin kan vervullen. Kwartiermaker Janneke den Ouden, adviseur bij Stad & Co, is gevraagd om bij voldoende draagvlak een bredere publiek-private samenwerking op te zetten, waarin gemeente en ondernemend Zandvoort vertegenwoordigd zijn.

Economische visie Zandvoort

Eerder stelde de gemeenteraad van Zandvoort al de Economische Visie (2019) en de Toeristische Visie (2016) vast, met een economische actie-agenda als onderdeel. Met de ambitieuze ‘Economische Visie op de niet-toeristische sector’ wil Zandvoort koersen naar een gezonde en duurzame lokale economie die het hele jaar door floreert, minder seizoensafhankelijk is en stedelijke kwaliteit uitstraalt. De verbindingen tussen detailhandel en de horeca – in het dorpscentrum, op de boulevard en op het strand – verdienen aandacht en het vestigingsklimaat moet in de lift. Zorg, sport en zakelijke dienstverlening worden gezien als sectoren waar de komende jaren kansen kunnen worden verzilverd. Maar hoe pakken ondernemers en gemeente dit aan?

Behoefte aan samenwerking

De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de gemeente en Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) al flink gegroeid. Onder begeleiding van Stad & Co verkennen beide partijen nu de mogelijkheid om op een meer duurzame, stevige en professionele manier samen op te trekken. Kwartiermaker Janneke heeft de lokale behoeften en wensen in kaart gebracht en onderzoekt de meerwaarde van een publiek-private samenwerking.

Coronacrisis intensiveert

De uitbraak van de coronacrisis en de impact en urgentie ervan hebben al geleid tot het in praktijk brengen van ondernemersmanagement, om als gemeente en ondernemers gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan de situatie. Er zijn werkgroepen ingesteld die invulling geven aan de coronamaatregelen. Een belangrijke volgende stap is nu verder verkennen en professionaliseren van de lokale samenwerking en het ondernemersmanagement. De intensivering van de contacten tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Zandvoort die door de coronacrisis ontstond, werkt daarbij als een katalysator. En biedt kansen voor de toekomst!

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn