Wijdemeren: opzetten van een ondernemersloket

januari 2019

De afgelopen maand is Stad & Co-er Pascal Spijkerman gestart als kwartiermaker voor het Wijdemeerse ondernemersloket. Begin 2019 gaat hij erop uit om samen met ondernemers en de gemeente een concrete invulling te zoeken voor deze functie.

Bestuursakkoord

De wens om het ondernemersloket nieuw leven in te blazen komt uit het bestuursakkoord 2018-2022.
“Ik ben blij dat we met het aanstellen van een kwartiermaker de eerste stappen zetten in de richting van een ondernemersloket. We willen samen met onze ondernemers in beeld brengen welke wensen en behoeften er zijn voor de invulling van deze functie.” – Wethouder Jan Klink

Gewenste invulling

Pascal gaat aan het werk om met de ondernemers een plan op te stellen voor de gewenste invulling van het ondernemersloket. Hij brengt onder andere in kaart hoe de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven het beste kan plaatsvinden en welke sectoren hierbij betrokken worden, zoals agrariërs, starters, ZZP’ers, MKB’ers, de toeristisch-recreatieve sector en/of overige sectoren. Ook onderzoekt hij welke ambities en prioriteiten er moeten worden gesteld en welke taken de ondernemersfunctie krijgt.

Optimaal vestigingsklimaat

In de komende weken zijn er gesprekken met verschillende ondernemers en worden er ideeën opgehaald binnen de gemeente en bij andere organisaties. Hierna volgt een bijeenkomst voor alle Wijdemeerse ondernemers om een voorlopig plan te presenteren. Uiteindelijk doel is om een samenwerkingspact te sluiten tussen gemeente en bedrijfsleven, waarmee gezamenlijk kan worden gewerkt aan een optimaal vestigingsklimaat.

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn