Waalre: meer slagkracht door oprichting BIZ Den Hof

februari 2018

De ondernemers van winkelcentrum Den Hof in Waalre vormen vanaf 2018 een BIZ. Dit maakte wethouder Jose van Dijk op 19 december j.l. bekend in plaatselijk restaurant De Meiboom. Het overgrote deel van de in totaal 92 ondernemers en vastgoedeigenaren gaf aan positief te zijn over de oprichting van een BIZ voor hun winkelgebied.

Mooie kansen voor winkelcentrum Den Hof

Met een BIZ heeft het winkelcentrum structurele inkomsten, worden een visie en activiteitenplan ontwikkeld voor de komende vijf jaar, en is er sprake van een sterkere stem tegenover gesprekspartners. Naast de ondernemers gaan ook de vastgoedeigenaren een evenredige bijdrage doen. Zo brengt de BIZ vereniging een stevige financiële basis met zich mee. Er is vijf jaar lang € 40.000 per jaar beschikbaar voor investeringen die ten goede komen aan winkelcentrum Den Hof.

Ambitie

De BIZ zorgt ervoor dat er ingespeeld kan worden op de recente ontwikkelingen in en rondom Waalre. Momenteel worden er werkgroepen geformeerd, waarbij het bestuur van de BIZ alle ondernemers en eigenaren uitnodigt om mee te denken en samen te werken. Met de komst van Albert Heijn en de plannen voor de Eindhovenseweg – die direct aan het centrum ligt – ontstaan nieuwe kansen voor de toekomst van Den Hof. Evenementen, openbare ruimte, parkeergelegenheid en bewegwijzering zijn facetten die door de BIZ opgepakt worden de komende jaren.

Ondernemers en eigenaren zetten de schouders eronder

Door de nieuwe samenwerking ontstaat nieuwe energie in het gebied. “Ik ben blij dat er door de BIZ een positieve energie op gang is gekomen op winkelcentrum Den Hof.”, zo sprak wethouder Jose van Dijk van gemeente Waalre tijdens de bekendmaking van de draagvlakmeting. Met de inspanningen van de BIZ wordt beoogd meer bezoekers uit de directe omgeving én van verder weg aan te trekken, die het centrum een bezoek meer dan waard vinden. Betrokken en actieve ondernemers die de schouders eronder zetten blijven de voornaamste succesfactor. Winkelcentrum Waalre Den Hof is het jaar 2018 goed begonnen.

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn