Video: met 'speels gemak' leren transformeren

In het programma Stedelijke Transformatie werken overheid, marktpartijen en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van meer (praktische) kennis en instrumenten op dit vlak.

De recent ontwikkelde serious game Transform leert spelers hoe ze hun – soms ogenschijnlijk tegengestelde – belangen in een transformatieproces het best kunnen behartigen. Drie teams (bewoners, gemeente, projectontwikkelaar) bouwen eerst elk hun ideale wijk. Daarna begint het onderhandelen en samenwerken: hoe krijgen ze hun verschillende belangen bij elkaar? Is er één winnaar? Of wint een compromis?

Klaar voor de start…?

Video: Stedelijke transformatie