Video: Iedereen mag meepraten over centrumvisie Asten

september 2023
Video: Iedereen mag meepraten over centrumvisie Asten

De gemeente Asten wil van het centrum een fijnere verblijfsplek maken. Niet dat er nu te klagen is over de voorzieningen, integendeel. Bewoners, ondernemers én bezoekers geven hoge cijfers aan hun dorpskern. Toch ziet de gemeente kansen.

De Brabantse gemeente Asten wil gezamenlijk met Astenaren een nieuwe centrumvisie ontwikkelen. En met gegronde reden, want de huidige visie stamt uit 2007. Het jaar dat de eerste iPhone werd geïntroduceerd, en Facebook nog een klein bedrijf was. Sindsdien is de wereld aardig veranderd. Tijd dus om ook de blik op het centrum weer up-to-date te krijgen.

Toekomstbestendig centrum in Asten

Om een nieuwe centrumvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma op te zetten heeft de gemeente Asten hulp ingeschakeld van Stad & Co. Adviseur Karin van Vliet: ‘Om tot een nieuwe centrumvisie te komen zetten we de klokken gelijk in (of voor) het centrum en de bijbehorende deelgebieden.

In verschillende fases gaan we met de inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, bezoekers en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke instellingen in gesprek. We willen peilen wat er speelt, horen wat er leeft en ondervinden waar behoefte aan is. Dat kan in heel veel dingen zitten: van verkeersveiligheid en bereikbaarheid tot inkleuring van de pleinen, verbindingen tussen de diverse deelgebieden en klimaatadaptatie of vergroening.’

Onderzoek en voorbereiding

Stad & Co is voor de zomer gestart met een analyse van bestaande rapporten, onderzoek naar de huidige situatie en een verkenning met de gemeenteraad. Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij twee friettenten: bezoekers werden, terwijl zij wachtten op hun bestelling, gevraagd naar de schatten en de valkuilen van het Astense centrum. Wat is goed en wat kan er beter? Dit leverde samen met alle andere informatie voldoende ingrediënten op voor het maken van een sterkte-zwakte-analyse van het totale centrum en de deelgebieden.

Centrummakers en bijeenkomsten: iedereen mag meepraten

Nu, na de zomer, gaan we hierop verder. Op verschillende manieren zoeken we contact met iedereen die binding met het centrum heeft. Zo is er een centrummakersgroep opgericht met daarin inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke instellingen. Deze groep werkt en denkt in 4 – 5 sessies mee met de opzet van de nieuwe visie en is woensdag 6 september voor het eerst bijeengekomen.

De gemeente heeft daarnaast eigen communicatiemomenten en -middelen ingezet: zo is er een nieuwsbrief, een gedeelte van de website met actuele informatie en komen er verschillende evenementen aan waarin ieder zijn ei kwijt kan. Zo bouwen we samen met Asten aan een toekomstbestendige kern waar het voor iedereen fijn wonen, werken en recreëren is.

In gesprek met Siris

Lokale omroep Siris heeft met wethouder Leon van de Moosdijk, projectleider ontwikkeling nieuwe Centrumvisie Asten Willem Moors en Stad & Co-adviseur Karin van Vliet gesproken over de ontwikkelingen. Benieuwd naar het item? Bekijk hier de video.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief & blijf op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

*  Website URL

meer weten?

 

Karin van Vliet

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Floor Boumans

adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Lars Fassbender

adviseur
mail mij     LinkedIn