Video: dit was Stagestraat©!

Stagestraat

In 2013 bedachten we Stagestraat®. Het idee was heel eenvoudig en bleek zeer effectief. We verbonden jongeren zonder werkervaring, herintreders en statushouders met ondernemers in de groot- en detailhandel, dienstverlening en creatieve industrie én met gemeenten. Met als gemeenschappelijk doelen: de (jeugd)werkloosheid terugdringen, ondernemers ondersteunen in hun vraag naar personeel en gemeenten handvatten bieden bij de uitvoering van hun taken.

Succesfactoren en resultaten

We zijn actief geweest in 19 winkelgebieden en bedrijventerreinen in Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Waalwijk. In totaal participeerden 200 ondernemers en 293 werkzoekenden, waaronder veel jongeren en mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben in het totaal 132 succesvolle plaatsingen gerealiseerd, waarvan ruim 40% uitstroomde naar een betaalde functie of een opleiding.
Een resultaat om trots op te zijn!

“De Stagestraat geeft je een solide kans om je horizon te verbreden. Aan de Stagestraat heb ik een contract en collega’s (misschien zelfs vrienden!) overgehouden. Maar het belangrijkste van alles is, je bent weer onder de mensen. Je voelt je nuttig. En dat is heel veel waard.”

– kandidaat Andra, oud-stagiair, nu medewerker bij Hema –

Nu, 5 jaar later, is het tijd om afscheid te nemen van de Stagestraat®. De jeugdwerkloosheid is gedaald en daardoor is de beleidsmatige focus verschoven. Dit maakt dat de Stagestraat® in haar oorspronkelijke vorm haar doel gediend heeft en dat we nieuwe uitdagingen aangaan.

Dank aan alle partners

We kijken met veel plezier terug op een prachtige tijd. De vele verrassende verbindingen, inspirerende samenwerkingen, waardevolle ontmoetingen en vooral het enthousiasme van de ondernemers, en het groeiende zelfvertrouwen van de werkzoekenden, laten een onuitwisbare indruk en een schat aan verhalen achter. De Stagestraat® bedankt alle partners, ondernemers, kandidaten, gemeenten en overige betrokkenen van harte!

Peggy Smulders

meer weten?

 

Peggy Smulders

adviseur
mail mij     LinkedIn