Video: De stad is een pakket aan mogelijkheden

Iedere stad is een pakket aan mogelijkheden voor iedereen die haar vorm wil geven. Om te experimenteren en te proeven van het nieuwe normaal. Om samen spelregels te bepalen waarin kwaliteit en flexibiliteit samengaan. Of om gebouwen aan te passen waarin mensen ervaren dat wonen en werken flexibele keuzes zijn. Planoloog Ward Rauws (Rijksuniversiteit Groningen) presenteert een inspirerende alternatieve aanpak voor het plannen van de stad.

Rauws is ervan overtuigd dat het plannen van de stad anders moet. Kritische burgers, spontane veranderingen en de snelheid waarmee innovaties elkaar opvolgen, maken één ding duidelijk: een groots toekomstplan waarin de stad over vijftig jaar staat uitgetekend, brengt niemand verder. De  puzzel die ‘de stad van morgen’ is, wordt steeds ingewikkelder. Planprocessen verlopen nu al anders. In plaats van een plan opstellen met experts, zit een planoloog tegenwoordig eerst aan tafel met alle betrokkenen uit een gebied om daarna vanuit een gezamenlijke visie te plannen.

Toch kan dit proces volgens Rauws nog anders worden ingestoken: ‘Planologen moeten de stad helpen zichzelf aan te passen aan veranderingen’. De toekomstige ontwikkeling van de stad is een spontaan proces, waarbij de gebruikers aan het roer staan. Drie randvoorwaarden hiervoor zijn:

  1. Sturing met spelregels in plaats van met plannen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid;
  2. Flexibiliteit toepassen in ontwerp;
  3. Samen leren door experimenteren.

Benieuwd hoe die randvoorwaarden in de praktijk kunnen worden toegepast? Bekijk dan snel de video!