Verdieping: Welkom, willkommen, benvenuto, bienvenidos!

september 2022

Binnensteden en dorpscentra veranderen langzaam weer in plekken waar mensen heengaan om tijd door te brengen en anderen te ontmoeten. Logisch dus dat ook de invulling, inrichting en aantrekkelijkheid van deze gebieden is teruggekeerd op veel (strategische) toerisme en recreatie-agenda's. Net als de zoektocht naar kenmerken en activiteiten die ‘het toeristisch profiel kunnen versterken’. Maar, waar te beginnen?

Beleving-beleving-beleving 

Iedere (binnen)stad en elk dorp(scentrum) kent de vragen: ‘Wat maakt ons uniek en hoe onderscheiden we ons?’ Er wordt, al dan niet met hulp van specialisten, volop gezocht naar ‘eigen identiteiten’ en aantrekkelijke proposities’. Bijzondere ligging, karakteristiek gebouw, opvallend kunstwerk, (cultuur)historisch landschap, riant groen of recreatief water aanwezig? Check! Dat maakt het mogelijk ‘beleving’ toe te voegen aan een plek: de heilige graal in destination marketing. Maar, wat is beleven eigenlijk? En wat willen mensen beleven? Zijn het niet juist óók de immateriële, niet-tastbare kwaliteiten van een stad of dorpscentrum die ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers mensen zich vermaken en ontspannen?

Impact is een web

Hoe mensen een plek waarderen en opslaan in hun geheugen, is een heel web van indrukken. Behalve fysieke factoren, spelen bijvoorbeeld ook het gedrag van de mensen ter plaatse, spontane ontmoetingen en onverwachte gebeurtenissen een rol. Hoe meer grip op het hele ‘systeem’ dat iemands beleving voedt, hoe groter de kans op een ervaring die beklijft. Hiervoor is samenwerking tussen de recreatie-, toerisme- en gastvrijheidssector cruciaal. Bijvoorbeeld in een toeristisch platform waarin kruisbestuiving plaatsvindt en dat het bestaande ondernemerschap versterkt.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Neem bijvoorbeeld de MRA. Hier worden bezoekers actief gewezen op allerlei bestemmingen buiten Amsterdam. Doel: de grote stroom binnenlandse en buitenlandse bezoekers naar de hoofdstad verspreiden over de hele regio door ze te prikkelen met verrassend ander ‘Amsterdams’ aanbod. Het programma Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ) ondersteunt dit met speciale themaboeken. Alle betrokken partijen in de MRA gebruiken deze boeken als basis voor verhalen, arrangementen, routes en activiteiten om bezoekers naar verschillende bestemmingen te ‘gidsen’. Stad & Co werkte mee aan de ontwikkeling van de themaboeken. We hebben eerst alle gemeenten (33) in het gebied betrokken en met elkaar ‘verbonden’. In participatiesessies stelden we vervolgens vragen als: wat maakt uw gemeente uniek en waarmee kan Amsterdam internationale toeristen verleiden uw gemeente te bezoeken? Op basis van de uitkomsten zijn zes themagebieden gedefinieerd waarin iedere gemeente een (of meer) plek(ken) heeft gekregen. In het thema ‘Amsterdam Beach’ zijn bijvoorbeeld alle plaatsen met een strand geclusterd. 

Platform opzetten 

Hoe breder en integraler het toeristisch samenwerkingsplatform is – denk aan: ondernemers, lokale en regionale recreatieve en toeristische organisaties, gemeente, bewoners, vastgoedeigenaren, culturele en maatschappelijke instellingen – hoe groter de mogelijkheden zijn om een gebied succesvol op de kaart te zetten. Een goede eerste stap is het gezamenlijk inventariseren van de huidige toeristische en recreatieve situatie. Op basis daarvan kan iedere stakeholder op zijn of haar eigen terrein initiatieven ontplooien, zaken verder onderzoeken en/of informatie delen. Maar ook – en juist! – dingen samen oppakken. Bijvoorbeeld extra activiteiten organiseren rondom een bepaalde gebeurtenis, datum of plek, bestemmingen of routes creatief met elkaar verbinden, een nieuw ‘gezichtsbepalend’ evenement ontwikkelen of een financieringsplan uitwerken. De gemeente kan het platform faciliteren, maar moet het niet ‘dragen’. Alleen samenwerkingen waarin alle partijen (bereid zijn) samen initiatief (te) nemen, kunnen écht succesvol zijn.

Montfoort en Baarn spelen ook in op de kansen van een meer en beter geregisseerde beleving van hun gemeente. Stad & Co ondersteunt Montfoort bij het opzetten van een toeristisch samenwerkingsplatform. In Baarn werken we de positionering van het centrum uit, om van daaruit lading te kunnen geven aan het citybrand ‘Vorstelijk Baarn’. 

Kansen verzilveren in Montfoort en Baarn

De gemeente Montfoort bestaat uit twee historische kernen – het dorp Linschoten en de stad Montfoort – middenin het Groene Hart. Niet gek dus dat de omgevingsvisie spreekt over ‘optimaal benutten van de potentie van Montfoort op het gebied van toerisme en recreatie’. Meer zichtbaar maken van de waterlinie, de fraaie Hollandse IJssel beter benutten en nieuwe recreatieroutes en -activiteiten ontwikkelen, zijn daarbij belangrijke doelen. Stad & Co helpt Montfoort een toeristisch multistakeholderplatform op te zetten dat deze, en verdere toeristische ambities, gaat verwezenlijken. 

Ook de samenwerkende partijen in het centrum van Baarn willen inspelen op toeristische kansen. Het bestaande citybrand ‘Vorstelijk Baarn’ is samen met het eerder gekozen ontwikkelingsscenario ‘Levendig centrum’ leidraad voor de toekomst van het gebied. Inrichting, aanbod, activiteiten en marketing van het centrum sluiten er momenteel nog niet goed op aan. Een heldere en gedragen positionering van het centrum gaat hierbij helpen en is de eerste stap op weg naar een concreet uitvoeringsplan waarmee het centrum zichzelf voor inwoners en bezoekers herkenbaar op de kaart wil zetten. 

Meer weten?

Ook behoefte aan een toeristisch samenwerkingsplatform? Of op zoek naar meer ‘beleving’ in uw gebied? Lees dan meer over gebiedsidentiteit en positioneren. Liever direct contact? Stuur een mail naar Marlot van Stad & Co. 

In Montfoort

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn