Verdieping: ontwikkeling van bedrijvige terreinen

december 2020

Van de ruim 300 BIZ’en in Nederland, zijn er maar liefst 71 actief op een bedrijventerrein. Het totaal aantal BIZ’en groeit nog steeds. Zoomen we in op bedrijventerreinen, dan valt op dat er veel uitbreiden of transformeren: van industriegebieden naar woonwerklocaties. Veel bedrijventerreinen kampen ook met overlastgevend of zelfs crimineel gedrag. Buiten kantoortijden is het er vaak uitgestorven, er is weinig sociale controle en de uitstraling van de openbare ruimte laat nog wel eens te wensen over. In de huidige coronatijd groeit ook de behoefte aan professionele samenwerking en een stevige positie aan tafel bij onder andere de gemeente. Een BIZ of een andere vorm van publiek-private samenwerking kan deze omstandigheden positief veranderen.

Verbinding en strategie

Bij veel ondernemers groeit de behoefte aan meer verbinding en een strategische aanpak. Actuele thema’s op veel bedrijventerreinen zijn: veiligheid, bereikbaarheid en parkeren, transformatie (functiemenging van werken, (creatief) ondernemen, wonen, recreëren en sporten), aanpak ondermijnende criminaliteit, duurzaamheid en slimme mobiliteit. Ondernemers die zich oriënteren op of verenigen in een BIZ gaan hier vaak mee aan de slag. De ervaring leert dat een goede gezamenlijke voorbereiding en concrete collectieve doelen – waar iedereen van profiteert – belangrijke succesfactoren zijn.

Bedrijventerrein Schinkel Amsterdam

Neem bijvoorbeeld het Amsterdamse bedrijventerrein Schinkel. Dit gaat de komende jaren sterk veranderen. Het Schinkelkwartier zal uitgroeien tot een intensief gebruikt, innovatief, divers en duurzaam woonwerkgebied met een internationale uitstraling. Het gebied dat transformeert heeft een omvang die te vergelijken is met IJburg of met de Zuidas in Amsterdam. Voor de ondernemers op het bedrijventerrein Schinkel een belangrijke aanleiding om nu al samen BIZ Schinkel op te richten. Stad & Co verzorgt de procesbegeleiding.

Venlo: de grootste BIZ-bedrijventerrein*

Een heel bijzonder voorbeeld is BIZ Ondernemend Venlo (OV), de grootste bedrijventerrein-BIZ van Nederland. In deze BIZ zijn twintig (!) bedrijventerreinen verenigd en werken in totaal ruim twaalfhonderd bedrijven al tien jaar samen. Elke vijf jaar moet het draagvlak voor de BIZ worden getoetst, om de BIZ weer vijf jaar te kunnen verlengen. Ondernemend Venlo heeft hiervoor in 2020 een speciaal campagneteam ingezet, dat samen met ambassadeurs alle ondernemers op de bedrijventerreinen heeft bezocht. Naast de fysieke campagne was er een opvallende online campagne.  Hard werken wordt beloond! Maar liefst 61% van de stemgerechtigden heeft gestemd, waarvan 89% voor verlenging. Dat betekent dat de BIZ Ondernemend Venlo er weer vijf jaar tegenaan gaat (2021 – 2025)!

Meer weten?

Benieuwd wat een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor uw bedrijventerrein of gebied kan betekenen? Stuur dan een mail naar Eline Diesvelt.

* BIZ Ondernemend Venlo is geen project van Stad & Co. Wij delen mooie voorbeelden graag om (samenwerkingen in) BIZ’en in Nederland verder te ontwikkelen.

Campagne BIZ Ondernemend Venlo

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn