Verdieping: Onderscheiden met gastvrijheid

mei 2021

Wat maakt een plek aantrekkelijk en sticky? Ontwikkelaars, investeerders, ondernemers, bestuurders, ambtenaren, planologen en stedenbouwkundigen, allemaal streven ze naar onderscheidende winkel- en horecagebieden. Een gebied dat eruit springt en waar bezoekers voor omrijden. Maar enkel een succesvol winkelaanbod is in het huidige stadsbeeld niet meer voldoende. Hoe zorgt u dat u opvalt? En welke rol speelt gastvrijheid hierin?

Wat is het verhaal? 

Elk gebied heeft zijn eigen verhaal waarmee mensen zich kunnen verbinden. De kunst is het boven water te halen. Welke unieke, authentieke en pakkende feiten vormen samen het onderscheidende verhaal van de straat, de buurt of het centrum? De uniformiteit die marktdenken heeft veroorzaakt, helpt helaas niet bij deze zoektocht. Veel gebieden worden steeds eenvormiger of zijn lookalikes van andere succesvolle locaties. Beter is het op zoek te gaan naar persoonlijke verhalen van mensen uit het gebied of van een opvallende ondernemer. En vaak gaat het ook om lastig grijpbare elementen als een vibe of sfeer, die bezoekers echter feilloos herkennen. 

Sociale functie

Van oudsher zijn het dorpscentrum en de binnenstad plekken waar mensen samenkomen om elkaar te ontmoeten, nieuws uit te wisselen en producten te kopen. Toch ligt de focus in de hedendaagse samenleving vooral op de economische kant. Er is weinig oog voor de sociale functie van het gebied, terwijl de behoefte aan menselijk contact niet is afgenomen.  

Gastvrijheid als basis

Sociale meerwaarde van een winkelgebied ontstaat door vertrouwen, betrokkenheid en wederkerigheid. Een vertrouwensrelatie bouw je op door persoonlijke benadering, zichtbaarheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid. Wordt een winkelgebied eenmaal vertrouwd, dan kan het verder bouwen aan loyaliteit en relaties verdiepen. Steeds meer ondernemers, gemeenten en retailorganisaties zijn ervan overtuigd dat gastvrijheid in deze ontwikkeling een sleutelrol vervult. 

Gastvrije aanpak  

De klant, gebruiker of bewoner van het gebied is koning. Geen koning die slechts leuk ontvangen wil worden, maar een die zich oprecht welkom voelt en zich herkend weet. Gastvrijheid gaat om mensen op de juiste manier prikkelen en verwonderen. Door ze écht te zien en te horen. Er zijn meerdere manieren om de gastvrijheid te verhogen. Een gastvrijheidsscan brengt verbeterpunten aan het licht, gastheren en –vrouwen verhogen de gastvrijheid op straat en een training gastvrij ondernemen geeft praktische handvatten. Resultaat? Een gastvrij winkelgebied dat bezoekers het gevoel geeft belangrijk te zijn en er deel van uit te maken.  

Aangepaste invulling 

De weg naar meer gastvrijheid is geen knip-en-plakwerk. Steden verschillen sterk van elkaar en hebben elk hun eigen identiteit. De ene evidenter dan de andere. Invulling op basis van de couleur locale is dus belangrijk. Soms is een bestaande identiteit echter niet eenduidig. Neem bijvoorbeeld Eindhoven. De buitenwereld denkt aan design, technologie en kennis, terwijl inwoners de stad ‘gezellig Brabants’ vinden. Door de nadruk te leggen op het beeld van bewoners en ondernemers, als lokale ambassadeurs van de stad, heeft de gastvrijheidsaanpak er wel degelijk een groot effect. 

Navigators mogen weer aan de slag in de binnenstad van Eindhoven

De kleurrijke Navigators, ook bekend als vrijwillige menselijke ‘wegwijzers’, zijn een bekende en succesvolle verschijning in de Eindhovense binnenstad. Ze vergroten de gastvrijheid op straat door bezoekers persoonlijk te verwelkomen, vragen te beantwoorden en allerlei Eindhovense ‘weetjes’ te vertellen. Het team bestaat uit twintig mannen en vrouwen, van jong tot oud én van verschillende nationaliteiten. In het gastvrije en inclusieve Eindhoven kan iedere inwoner Navigator worden, dus ook expats. Door deel te nemen aan het team dragen ze niet alleen bij aan de Eindhovense samenleving, maar leren ze ook de stad, de inwoners, de ondernemers en de bezoekers goed kennen. En de Nederlandse taal! De kennis en kunde van alle Navigators blijft op peil met behulp van trainingen, masterclasses en theatershows, onder andere door Milo Berlijn van Trainmark. 

”Zowel ondernemers als bezoekers en bewoners van Eindhoven zijn zichtbaar enthousiast over ons. Bezoekers waarderen een gezellig praatje en een ondernemer bood ons zelfs koffie aan. Ik heb een topmiddag gehad.”

-Christel, navigator Eindhoven

Gastvrijheid voor jongere generaties – MKB-Deal

Gastvrij zijn is maatwerk. Een wensen- en behoeftenonderzoek is daarom vaak een goede start. In 2020 sleepte de gemeente Eindhoven een MKB-Deal binnen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor het initiatief MKB Participeert. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van gastvrijheid en klantgerichtheid. Stad & Co startte samen met Fontys Hogeschool Economie en Communicatie het deelproject Gastvrije Winkelgebieden op. Studenten hebben in de Eindhovense binnenstad en in wijkwinkelcentrum WoensXL een gastvrijheidsnulmeting uitgevoerd en de wensen en behoeften van mkb-ondernemers onderzocht. In vervolg hierop brengen twee studenten van de minor Smart Cities de komende zes weken in kaart ‘hoe de aantrekkelijkheid van winkelcentrum WoensXL voor jongeren kan worden verhoogd’. Ze gaan verkennen wat ondernemers zelf óf als collectief kunnen doen om gastvrijer te zijn. De studenten voeren gesprekken met ondernemers en jongeren. De verzamelde input en resultaten worden eind juni gepresenteerd.

Meer weten?

Meer weten over hoe uw winkel- of horecagebied kan opvallen door (nog) gastvrij(er) te zijn? Bezoek de onderscheidende stad of stuur een mail naar Eveline van der Vliet van Stad & Co.

meer weten?

 

Eveline van der Vliet

senior communicatiespecialist
mail mij     LinkedIn