Verdieping: Een gebiedsvisie omzetten in acties, hoe doet u dat?

februari 2022

In tal van gebieden schuurt en wringt het. Tussen de actuele situatie en nieuwe wensen, behoeften en eisen. Geen wonder dus dat op veel plekken nieuwe gebiedsvisies worden ontwikkeld. De keuzes moeten weer een tijd 'meekunnen' en idealiter snel worden gerealiseerd, door de hoge urgentie op sommige plekken. Maar hoe doet u dat? Hoe zetten u en de andere betrokkenen de gebiedsvisie om in succesvolle acties?

De volgende stap

Als er een nieuwe gebiedsvisie ligt, heeft u er al veel werk opzitten. Signalen, wensen en behoeften zijn verzameld. Relevante thema’s voor het gebied staan op een rijtje, sterktes en kansen zijn in beeld. Het onderscheidend vermogen is beschreven. Uit de analyse zijn gezamenlijke ambities afgeleid, de bouwstenen voor een concrete uitvoeringsagenda. Een stapel adviezen en aanbevelingen ligt op de plank. U bent helemaal klaar voor de volgende stap: het vertalen van de gebiedsvisie naar een praktisch uitvoerbaar actieplan. Maar dan…?

Iedere actie een concrete eigenaar

Clichés zijn er te over, variërend van ‘papier is geduldig’ tot ‘de praktijk is weerbarstig’. Eén ding is duidelijk: ook in deze fase is de weg van de minste weerstand vaak een slechte route. Niet alleen een visie maken, maar ook een visie vertalen in concrete doelen en samenwerkingsafspraken kost tijd en aandacht. Er kunnen opnieuw tegenstrijdige belangen, te optimistische beloften of verborgen agenda’s zijn. Of het omgekeerde: onverwachte kansen, spontane ‘bijvangst’ of extra inspiratie. Cruciaal is dat alle partijen helder krijgen ‘what’s in it for them’. Wat moet er allemaal gebeuren? Wat kan en wil iemand doen? Wie financiert welke actie of is anderzins supplier? Als trekker of coördinator werkt u het uitvoeringplan uit, samen met de beoogde actie-eigenaren. Hun eigenaarschap kan met van alles te maken hebben: middelen, invloed, expertise, belang bij het doel, netwerk, etc. Slim ‘heen en weer’ afstemmen over de inhoud van alle acties zorgt ervoor dat alle betrokkenen zich in het plan herkennen en ervaren dat ze samen aan dezelfde stip op de horizon werken.

Clusteren

Nadat de gebiedsvisie in goed uitvoerbare ‘brokken’ is vertaald, komt het op handelen aan. Clusteren van alle acties in logische categorieën, maakt het uitvoeringsplan behapbaar. Denk aan: toewijzen aan verschillende partijen (ondernemers, gemeente, vastgoedeigenaren, bewoners en/of bezoekers), opknippen in deelgebieden, samenvoegen per thema (promotie en marketing, samenwerking en communicatie, verkeer, openbare ruimte) of combineren per fase of uitvoeringstermijn (korte, middellange en lange termijn). Welk soort clustering het beste werkt, is per gebied verschillend en altijd afhankelijk van de situatie.

Eén planning

Als alle acties, eigenaren en clusters zijn uitgewerkt, voegt u ze samen in één overzichtelijke planning of kalender. Deze vormt, samen met de gebiedsvisie en het uitvoeringsplan, de gemeenschappelijke routekaart waarmee alle partijen kunnen navigeren. Iedereen ziet in één oogopslag: wie doet wat, wat is de urgentie, wie zijn er nog meer bij betrokken, hoe wordt het gefinancierd en wat is het resultaat.

Wijdemeren en Bergen

De gemeente Wijdemeren heeft voor de komende jaren samen met Stad & Co een inspirerende en onderscheidende Economische Agenda 2030 opgesteld. Geen stuk voor in de la, maar écht een gemeenschappelijk document waar iedereen de schouders onder wil zetten. In Bergen (Noord-Holland) hebben we samen met de gemeente en ondernemers een concreet en gedragen actieplan voor Schoorl, Groet en Camperduin ontwikkeld.

Foto: overdragen van de voorzittershamer, stichting Duindorp Schoorl

Economische Agenda Wijdemeren 2030

In 2020 is in de gemeente Wijdemeren een coronaherstelplan ontwikkeld, met een groot aantal kortetermijnmaatregelen. De gemeente wil echter ook de lange termijn in het vizier houden en vraagt een jaar later aan Stad & Co de totstandkoming te coördineren van een ‘onderscheidende Economische Agenda 2030’. Bij aanvang van de opdracht is er veel input beschikbaar, van zowel de gemeente als van ondernemers. Partner Pascal Spijkerman: ‘We hebben deze aangevuld met signalen, ambities en overwegingen uit gesprekken met kleine clubs, stichtingen en verenigingen en afstemmingsoverleggen met ambtenaren. Het totaalbeeld dat zo ontstond, hebben we verrijkt en ‘geconfronteerd’ met onze kennis van landelijke ontwikkelingen. Vervolgens hebben we dit gebundeld en vertaald in een Economische Agenda 2030. Deze is onlangs, met een grote meerderheid van stemmen, aangenomen. Dat betekent dat de gemeente Wijdemeren nu klaar is voor ‘de volgende stap’! Vaststellen wat er wanneer moet gebeuren, wie daarin welke taak of activiteit voor zijn/haar rekening neem en hoe de acties worden gefinancierd. Afgesproken is dat alle partijen in de loop van 2022 weer bij elkaar komen om samen met de uitvoering aan de slag te gaan.’

Actieplan toekomstbestendig en ondernemend Duindorp Schoorl

Natuurgebied de Schoorlse Duinen en de aanliggende stranden vormen samen een uniek recreatielandschap in Noord-Holland. In de nabijgelegen kernen Schoorl, Groet en Camperduin zijn daardoor veel retailers en horecabedrijven actief, waaronder strandpaviljoens en (toeristische en vers-)speciaalzaken. Ook zijn er veel familiebedrijven gevestigd. Het ondernemersklimaat is vitaal en actief en er ontstaan snel nieuwe ideeën en initiatieven. De gemeente Bergen wil een actieplan om deze situatie ook in de toekomst veilig te stellen en schakelt hiervoor de hulp van Stad & Co in. Het compacte en kernachtige plan is inmiddels opgeleverd en goed ontvangen. De ondernemers en de gemeente voeren het samen én ieder afzonderlijk uit, onder leiding van een lokale aanjager. Onderdeel van het actieplan is een gezamenlijk geformuleerde nieuwe ambitie. Ook is er een magazine gemaakt om op een inspirerende manier te laten zien wat het (winkel- en horeca)gebied wil en waar het voor staat. Benieuwd naar het volledige actieplan? Bekijk het hier.

Meer weten?

Heeft u ook een gebiedsvisie die in uitvoering kan? Dan bent u toe aan de volgende stap! Bezoek de veranderende stad voor meer informatie. Of wilt u snel een concreet actieplan dat sláágt? Meteen verder praten kan natuurlijk ook, stuur dan een mail naar Farzad Ghaus van Stad & Co.

Winkelcentrum de Meenthof, gemeente Wijdemeren

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn