Verdieping: Een verhaal voor uw gebied

september 2021

De kracht van een pakkend verhaal is al zo oud als de weg naar Rome. Geen wonder dat steeds meer winkelgebieden hier volop aandacht aan besteden. Maar meer 'zelfkennis' in de vorm van inzicht in de eigen - per definitie - onderscheidende identiteit is ook een uitstekende basis voor een gedeelde toekomstvisie en gezamenlijk strategisch kader. Maar hoe bepaalt u uw 'verhaal'? Waar begint u met zoeken? Wát zoekt u dan precies? En wat is een aansprekend en inspirerend verhaal, niet alleen voor bezoekers maar ook voor de ondernemers in het gebied? Kortom: hoe pakt u dit aan? 

Noodzaak om ‘iets te doen’

Binnensteden en centra zijn van oudsher de plekken in dorpen en steden waar mensen elkaar ontmoeten en tijd doorbrengen. Het zijn deze ‘oude’ functies die de laatste jaren steeds meer ‘herontdekt’ worden. Veel winkelgebieden veranderen daarom geleidelijk van places to buy naar places to be en places to meet. Naast deze zachte transitie hebben andere ontwikkelingen ook (veel) invloed, denk aan: veranderend consumentengedrag, groeiende online bestedingen en de onverwachte coronacrisis. De urgentie om hierop te antwoorden en ‘iets te doen’ is groot voor veel ondernemers en ondernemerscollectieven, overheden en vastgoedeigenaren.

Name of the game

Goed zijn in kopiëren van wat andere succesvolle gebieden doen, is tegenwoordig niet meer genoeg. Onderscheiden is de name of the game van het aantrekken, vermaken en binden van bezoekers. Goed functionerende binnensteden, dorpscentra en winkel- en horecagebieden weten haarfijn wie hun klanten zijn en wat ze – vandaag en morgen – willen. Ze zijn in staat hun strategische keuzes, marketing- en communicatieactiviteiten en hun dagelijkse handelingen erop aan te passen. Naast ondernemers ervaren ook overheden en vastgoedeigenaren de kracht van een lokaal uitvoeringsplan dat niet is ‘bedacht’, maar dat voortkomt uit de karakteristieke en historische eigenschappen van een gebied en uit de échte behoeften van alle gebruikers.

Zoeken en ontdekken

Mensen in het algemeen, dus ook bezoekers, identificeren zich veel sterker met aansprekende en herkenbare verhalen dan met ‘platte promotie’ of cijfers. Wie zijn kop boven het maaiveld uit wil steken, en gevonden en gewaardeerd wil worden, moet dus op zoek naar een eigen pakkend verhaal. Waar de identiteit van het gebied en die van de mensen die er ondernemen en welkom zijn, vóélbaar in is. Belangrijke elementen of bouwstenen in het verhaal zijn bijvoorbeeld opvallende fysieke herkenningspunten. Maar ook typische eigenschappen en (kern)waarden van gebruikers bieden identificatiemogelijkheden. De identiteit van een gebied ligt dus vooral in wat mensen met elkaar delen in een gebied en wat ze daarin samen herkennen. Dat kan een gemeenschappelijke geschiedenis zijn, een taal of dialect, een lokale held of een opvallend gebouw. Ook persoonlijke verhalen, ervaringen en geschiedenissen van mensen uit het gebied zijn ‘identititeitsdragers’. Bijvoorbeeld van een uitgesproken ondernemer, een roemruchte bewoner, een stille (vrijwilligers)kracht of een betrokken wethouder. Tot slot zijn ook het ‘assortiment’ dat het gebied gezamenlijk biedt (branchering) en elementen als sfeer en beleving belangrijke aanknopingspunten.

Het verhaal van uw gebied

Een onderscheidend gebiedsverhaal, dat mensen met verwante waarden inspireert en aanspreekt, is ook een krachtige basis voor een op te stellen toekomstvisie, ambitie, strategisch kader of actieplan. Het maakt van het gebied een herkenbare plek waar bezoekers, ondernemers en bewoners samen trots op zijn en deel vanuit willen maken, of bij willen horen. En waar ze in willen investeren; zowel economisch, sociaal en cultureel. De BIZ Centrum Oud Urk is onlangs gestart met het bepalen van haar eigen, kenmerkende en onderscheidende, verhaal. Niet alleen met het oog op de korte termijn, maar ook als onderbouwing van een gedragen en gedeelde langetermijnvisie- en strategie voor het centrumgebied. Stad & Co ondersteunt en begeleidt het totale proces.

BIZ Centrum Oud Urk

In de BIZ Centrum Oud Urk werken ondernemers samen aan het versterken van de economische vitaliteit en kwaliteit van het centrumgebied. De vroegere concentratie van retail en horeca in het compacte gebied is steeds meer versnipperd geraakt. De gemeente vraag de BIZ ad hoc om advies bij bestemmingswijzigingen, terwijl ondernemers dit steeds lastiger vinden worden door gebrek aan een gedeelde langetermijnvisie en -strategie.

 

‘Voor de verdere doorontwikkeling van het centrum is het belangrijk om een langetermijnvisie en identiteit voor het gebied te bepalen.’

-Klaas Brouwer, voorzitter BIZ Oud Urk

De BIZ heeft Stad & Co gevraagd om een onderscheidend verhaal en positionering te ontwikkelen voor het gebied. Aanvullend formuleren we een gezamenlijke toekomstvisie- en strategie, een collectief marketingcommunicatieplan en een praktische toolbox voor individuele ondernemers en eigenaren. Stad & Co is ervan overtuigd dat het proces zelf ook een krachtig middel is dat helpt gemeenschappelijke strategische keuzes te maken. Het traject op Urk bestaat uit twee fasen. In de eerste fase verkennen we Oud Urk, door zoveel mogelijk relevante informatie over de identiteit en toekomst van Oud Urk te verzamelen. We toetsen, verdiepen en verbeteren alle gevonden bouwstenen. Vervolgens vertalen we de bouwstenen naar een gebiedsvisie, positionering en kernpropositie.

Binnenstadsmanagement 2.0 Leeuwarden

Ook Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden (BML) heeft ‘het verhaal van Leeuwarden’ als vorm gekozen om de samenwerking nieuw leven in te blazen. In 2018 kreeg Leeuwarden de kans om zich als culturele hoofdstad van Europa te profileren (Leeuwarden – Fryslân 2018) en kopte hem overtuigend in. Na een jaar dat bol stond van de succesvolle samenwerkingen, was de vraag hoe de gezamenlijke stakeholders hun ‘berg aan kennis, ervaring en ideeën’ konden aanwenden om ook samen een toekomstbestendige binnenstad te bouwen. Een belangrijke voorwaarde die snel werd onderkend, is de noodzaak om de bestaande binnenstedelijke samenwerking te professionaliseren.

BML en de gemeente Leeuwarden schakelden Stad & Co in als onderzoeks- en adviespartner bij het vinden van de juiste route naar en vorm voor ‘binnenstadsmanagement 2.0’. In ‘het verhaal van Leeuwarden’ komt alle input van de stakeholders samen. Tegen de achtergrond van de inspiratie en ambitie in dit gezamenlijke verhaal is vervolgens een concreet en gedetailleerd actieplan ‘Binnenstadsmanagement 2.0 Leeuwarden’ geformuleerd. Dit plan is aan de samenwerkende partijen in Leeuwarden gepresenteerd en heeft geleid tot een structurele samenwerking.

Werkwijze

Stad & Co gelooft in de kracht van onderscheiden en samen een duidelijke stip op de horizon zetten.  De adviseurs van Stad & Co verzamelen zoveel mogelijk relevante informatie. We verkennen het gebied ter plekke, verzamelen verhalen en voorkeuren van bezoekers, bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente op en gaan op zoek naar relevante trends en ontwikkelingen. Onze aanpak is altijd maatwerk en op basis van een publiek-private samenwerking.

Meer weten?

Meer weten over het ontdekken van het verhaal van uw gebied of benieuwd naar welke vorm van onderscheiden voor uw gebied van toepassing is? Bezoek dan de onderscheidende stad of stuur een mail naar Eveline van der Vliet.

meer weten?

 

Eveline van der Vliet

senior communicatiespecialist
mail mij     LinkedIn