Verdieping: BIZ vastgoed – meer grip op rendement

april 2021

Retailvastgoedeigenaren - van een individuele ondernemer die boven zijn eigen winkel woont, tot institutionele beleggers met een miljardenportefeuille - hebben een groot belang bij de economische vitaliteit van binnensteden en winkelgebieden. Maar hoe krijgt u grip en invloed op het functioneren van een gebied waar nog veel meer stakeholders de scepter zwaaien? 

Instrumenten

Net als ondernemers, gemeenten en bewoners ondervinden ook vastgoedeigenaren de gevolgen van leegstand, e-commerce en corona. Hun mogelijkheden om erop te antwoorden zijn wel specifieker, met instrumenten als de huurprijs en het huurcontract, onderhouden of verbeteren van gevels en transformeren van vastgoed. Samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke investeringen in een bepaald gebied, vergroot deze mogelijkheden en leidt tot meer grip op bezittingen.

Spreekbuis

In steeds meer Nederlandse winkelgebieden verenigen behalve ondernemers ook eigenaren zich daarom in een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Het hebben van een organisatievorm en een spreekbuis – de BIZ – stelt hen in staat gezamenlijke belangen beter te kanaliseren. Ook de onderhandelingspositie met een bijvoorbeeld gemeente is sterker. Voor de overheid is het immers gemakkelijker en effectiever om met één organisatie te praten dan met tien individuele eigenaren en/of ondernemers.

Professionaliteit

Eigenaren-BIZ’en zijn vaak actief in grote gebieden, een complete binnenstad bijvoorbeeld, en hebben daardoor relatief hoge inkomsten. Gemiddeld heeft een vastgoed-BIZ een budget van € 135.000 per jaar (ten opzichte van gemiddeld € 66.000 bij een ondernemers-BIZ). De grootte van de BIZ en van het budget hebben een positief effect op de slagkracht van eigenaren. Er kan relatief gemakkelijk externe ondersteuning worden ingehuurd, bijvoorbeeld advies bij de oprichting of een gebiedsmanager voor de uitvoering. Dit vergroot hun professionaliteit en potentiële impact.

Focus

In vrijwel alle binnensteden en winkelgebieden zijn verdichting, mixed use (toevoegen van functies zoals leisure) en het transformeren van leegstaande winkelpanden naar woningen aan de orde. Ook is er toenemende aandacht voor het faciliteren van sociale interactie in de openbare ruimte en de rol van horeca en cultuur. Ook hierin investeert een vastgoed-BIZ vaak een deel van haar budget en capaciteit. Denk bijvoorbeeld aan beïnvloeden van de branchering en verbeteren van de openbare ruimte en bereikbaarheid. Allemaal zaken die het economisch én het maatschappelijk rendement van het gebied op termijn verhogen.

In de Generaal Cronjéstraat in Haarlem en in de Dorpsstraat in Zoetermeer hebben eigenaren zich verenigd in een BIZ. Wat zijn de ambities en de resultaten?

BIZ eigenaren Generaal Cronjéstraat

De Generaal Cronjéstraat in Haarlem is een bijna één kilometer lange en honderd jaar oude winkelstraat. Naast de investeringen van ondernemers en gemeente, dragen ook de vastgoedeigenaren bij aan de ontwikkeling van de straat. In 2018 hebben de vastgoedeigenaren zich verenigd in een BIZ-stichting. Ze werken onder andere aan:

  1. Vergroten van de uitstraling van het BIZ-gebied;
  2. Professionaliseren van hun onderlinge samenwerking en die met andere partijen, zoals de ondernemers en de gemeente Haarlem;
  3. Behartigen van hun belangen bij de gemeente en andere stakeholders. 

Samen met de winkeliersvereniging hebben de vastgoedeigenaren een stevige lobby opgezet richting de gemeente op het gebied van bereikbaarheid en investeringen in de openbare ruimte. Ook investeren de eigenaren in het vervangen van de kenmerkende luifel van alle panden in de straat. Alle activiteiten moeten uiteindelijk leiden tot (nieuwe) ondernemers in de straat, minder leegstand en een waardestijging van de panden.

Dat smaakt naar (Zoeter)meer!

Ook in de Dorpsstraat in Zoetermeer werken vastgoedeigenaren sinds 2017 samen om het aansprekende karakter van de straat te behouden en te versterken. De vastgoed-BIZ is zeer actief. De rotonde is aangekleed, er zijn nieuw straatmeubilair en uniforme gevelborden geplaatst, er zijn leilindes geplant en het gebied profileert zich on- en offline een stuk sterker. Het enthousiasme van de vastgoedeigenaren werkt aanstekelijk. Ook de ondernemers in de Dorpsstraat verkennen nu de haalbaarheid van een eigen BIZ. Bij twee BIZ’en kunnen de eigenaren en de ondernemers elkaar over en weer versterken. Bijvoorbeeld adequater inspelen op externe gebeurtenissen (zoals de coronacrisis) en samenwerken aan één toekomstbeeld van de Dorpsstraat. De gezamenlijke plannen zijn als volgt:

  1. Realiseren van een gebalanceerd winkelgebied, met een mix van winkelen, wonen, werken, cultuur en dienstverlening;
  2. Versterken van de boodschappenfunctie, aangevuld met speciaalzaken;
  3. Versterken van de uitstraling, gevoelswaarde en gastvrijheid.

De vastgoed-BIZ en de het bestuur van de ondernemers-BIZ in oprichting denken ook aan gezamenlijk inhuren van een gebiedsmanager en professionaliseren van de organisatie. Hiermee blijft de vrijwilligersinzet behapbaar en wordt de continuïteit van beide BIZ’en gewaarborgd.

Rol Stad & Co

Stad & Co heeft de oprichting van de BIZ Vastgoed Generaal Cronjéstraat begeleid. Het bestuur van de BIZ Dorpsstraat Vastgoed in Zoetermeer gaat voor een tweede termijn van vijf jaar (2022 – 2026) en wil verlengen. Stad & Co is gevraagd de eerste termijn te evalueren en te ondersteunen bij de verlengingsprocedure.

Meer weten?

Meer weten over oprichten, evalueren of verlengen van een BIZ voor vastgoedeigenaren? Bezoek de samenwerkende stad of stuur een mail naar Floor Thomasse van Stad & Co.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn