Veenendaal: Samen uit de startblokken

mei 2022

De binnenstad van Veenendaal is met meer dan 300 winkels en horecazaken hét kloppend hart van Veenendaal en omstreken. Ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente werken er samen, maar willen dit (nog) beter gaan doen. De ambitie? Slimmer, slagvaardiger en professioneler worden...

Slimmer en efficiënter

Veenendaal heeft de luxe dat er al meerdere partijen actief samenwerken in de binnenstad aan het vergroten van de bezoekersbeleving. Alle activiteiten die daarop zijn gericht, stemmen de ondernemers en de gemeente bijvoorbeeld onderling af. Hiervoor bestaat echter geen vaste, duidelijke overlegstructuur. In de praktijk is daardoor de behoefte gegroeid aan meer centrale regie en samenwerking, om in de toekomst beter en gemakkelijker samen te kunnen werken. Ook leeft de ambitie van een continue activiteitenstroom in de binnenstad. Er wordt gedacht aan een integraal binnenstedelijk samenwerkingsverband om ‘alles goed van de grond te krijgen’.

“We beginnen zeker niet op nul. Eigenlijk doen we al heel veel. Maar als we onze krachten bundelen kan een veel steviger geheel ontstaan. Naar die kansen zijn we op zoek en ook hoe we dat met elkaar vorm gaan geven.”

-Sonja Scholten, Centrumcoördinator/Beleidsadviseur economie, gemeente Veenendaal

Uit de startblokken

Om de bestaande organisatiestructuur verder te ontwikkelen, is Stad & Co ingeschakeld. We hebben inmiddels kennis gemaakt en we beginnen binnenkort met een verkennend onderzoek. We brengen in kaart welke partijen er actief en betrokken (moeten) zijn, wat hun belangen en activiteiten zijn en hoe de onderlinge contacten en verbanden zijn. Onze analyse gebruiken we als basis voor het advies over de professionalisering en intensivering van het samenwerkingsverband. Daarna helpen we de binnenstad van Veenendaal ‘in de startblokken’ en ondersteunen we bij de opstart van de nieuwe samenwerking. Parallel begeleiden we de herstemming van de Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal voor een tweede termijn.

Meer weten?

Ook behoefte aan het opbouwen of versterken van een (bestaande) samenwerkingsstructuur? Bezoek de samenwerkende stad of stuur een mail naar Janneke den Ouden.

Winkelstad Veenendaal

meer weten?

 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn