Uden: Van A tot Z sámen kijken naar de toekomst

april 2020

Placemaking, jongerensessies, stickers op plattegronden, opdrachtvellen en een enquête. Uden heeft in 2019 van alles uit de kast gehaald om ideeën over de toekomst van het centrum te verzamelen. Honderden mensen deden mee.

De complete ‘oogst’ is gevat in vijf strategische uitgangspunten die de start vormen van de nieuwe centrumvisie. Doordat de coronacrisis Uden zwaar raakt, gaat momenteel veel aandacht naar de bestrijding van de noodtoestand. Tegelijkertijd onderstreept de huidige situatie de urgentie om ook voor de toekomst een vitaal en aantrekkelijk centrum te waarborgen. De basis ligt er!

Uden aan het woord

De gemeente Uden heeft er van meet af aan voor gekozen om Udenaren en andere stakeholders zelf aan het woord te laten over hun centrum. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, bezoekers en andere belanghebbenden gingen daarvoor op verschillende momenten met elkaar in gesprek. Onder leiding van adviseur Nicole Haas van Stad & Co werden themasessies met pitches georganiseerd, 35 scholieren van het Udens College uitgedaagd om over de toekomst van het centrum na te denken, en 150 belanghebbenden online geënquêteerd. Daarnaast gingen mensen onder begeleiding van placemaker Martijn van Dijck van Splaces de straat op om locaties te beoordelen en kansen te spotten voor de toekomst.

“Het proces zal waarschijnlijk anders lopen dan we nu verwachten, en dat hoop ik ook, want dan heeft participatie invloed op het proces. En daar geloven we in.”

– Ralf Francissen, projectleider gemeente Uden, tijdens een raadsvergadering.

Rondje met de raad

Alle opgehaalde ideeën zijn in een infographic verwerkt. Nicole: ‘Hierin hebben we kort en schematisch het participatieproces weergegeven en vijf thema’s gedefinieerd. Dit zijn, respectievelijk: beleving en levendig, economisch vitaal, groen, toegankelijk, herkenbaar en onderscheidend. Deze thema’s zijn samen met de gemeente benoemd als strategische uitgangspunten voor de nieuwe centrumvisie, en uitvoerig besproken met de raadsleden. De afdeling communicatie had daarvoor zuilen gemaakt van oude stemloketten en in de publiekshal neergezet. Op elke zuil werd een strategisch uitgangspunt toegelicht, waarover de raadsleden met elkaar in gesprek gingen. In hoeverre herkenden ze zich in het thema? Welke dilemma’s zagen ze? Welke rol voor de gemeente leek ze gepast? Doordat ze samen van zuil naar zuil liepen en discussieerden, ontstond er een actieve en constructieve sfeer.’

Picknicken en schommelen op de Markt?

De vijf strategische uitgangspunten zijn door de gemeenteraad vastgesteld als uitwerkingskader voor de nieuwe centrumvisie. Maar hoe nu verder? Stad & Co is gevraagd zich te focussen op de Markt en op de leefbaarheid in het hele centrum. Op de Markt – een centraal plein omringd door oude lindes – vinden regelmatig evenementen plaats, wordt geparkeerd en is iedere week de markt. Udenaren hebben duidelijk gemaakt het plein in de toekomst meer als verblijfsplek ingericht te willen zien. Nicole: ‘We hebben een voorstel ontwikkeld om hier op een ludieke manier mee aan de slag te gaan. Verkennen én ervaren, met alle belanghebbenden. En dan maar ontdekken wat eruit komt!’

 

meer weten?

 

Nicole Haas

senior adviseur
mail mij     LinkedIn