Uden: de groeten aan tante Jet

juni 2019

Het was een ‘uitverkocht huis’ op 12 juni in theater Markant in Uden! Circa 150 (centrum)ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden kwamen bijeen voor de startbijeenkomst om een toekomstbestendige nieuwe centrumvisie voor Uden te ontwikkelen

A place to need

De gemeente Uden wil tijdig inspelen op de veranderende behoeftes van haar inwoners en bezoekers van het centrum. Veel mensen vinden een kwalitatief sterk en gevarieerd aanbod van functies belangrijk, waarbij naast winkelen ook bijvoorbeeld wonen en recreëren in het centrum meer aandacht krijgen. De gedachte is dat een toekomstbestendig centrum niet alleen een place to buy is, maar ook een place to be en een place to need. Een plek met betekenis dus en een plek voor ontmoetingen.

De 5 G’s

Wethouder Van Heeswijk trapte de startbijeenkomst af. Hij deed dat met de vijf G’s die samen het DNA van Uden representeren: Groen, Gezond, Gezellig, Gastvrij en Gezamenlijk. Retaildeskundige Harry Bijl presenteerde daarna talrijke voorbeelden van innovatieve (retail)concepten om de Udense winkelier te inspireren. Hij verbond de menselijke behoefte aan ‘verbinden’ met de kansen die technologische ontwikkelingen bieden. Daarna konden de aanwezigen op verschillende stellingen reageren, waarop vijf panelleden ter plekke reflecteerden.

“Bijna 70% van de aanwezigen was het oneens met de stelling ‘Winkelen is over 5 jaar de belangrijkste reden om het centrum van Uden te bezoeken’. Dat hoge percentage verraste me. Het maakt me des te nieuwsgieriger naar de toekomstverwachtingen die men heeft voor ons centrum!”

– Wethouder Van Heeswijk –

Groeten uit Uden

‘Stel dat je iemand een dagje mee zou nemen naar het centrum van Uden. Wat zou je er dan samen doen?’ Om erachter te komen wat hun centrum uniek maakt, maakten de deelnemers als groepsopdracht grote ansichtkaarten. Ze schreven er hun beleving van het centrum op. Gezelligheid, groen, cultuur en horeca voerden de lijst aan. Naar wie de kaart gepost moest worden, liep uiteen van ‘Tante Jet in Eindhoven’ tot ‘heel Nederland en China’.

meer weten?

 

Nicole Haas

senior adviseur
mail mij     LinkedIn