Tilburg: strategische samenwerking Piushaven

april 2020

De stakeholders van de Piushaven hebben hun plan klaar. Ze willen hun samenwerking versterken en structureel financieren door samen de ‘Piushaven Community’ op te richten. De eerste stap? Een BIZ opzetten, als onderlegger voor de samenwerking en de opstart van de community.

Succesvol blijven

De voormalige industriële Piushaven in Tilburg is een voorbeeld van een uiterst succesvolle transformatie, dankzij de inspanningen van een grote en diverse groep betrokkenen. Om ook in de toekomst samen sterk te blijven, hebben de gezamenlijke stakeholders in 2019 veel werk verzet. Samen met de gemeente Tilburg en begeleid door Stad & Co is daarvoor een krachtig nieuw organisatie- en financieringsmodel uitgewerkt.

Community?

De hoofdvraag was welke professionele samenwerkingsvorm de gekozen gezamenlijke koers het best ondersteunt. Het idee voor de ‘Piushaven Community’ komt voort uit de opgestelde visie, strategie en doelen van alle stakeholders in het havengebied. Gesprekken en bijeenkomsten, aangevuld met een enquête en documentenanalyse, leidden tot een onderbouwde keuze voor het samen vormen van één community.

“Piushaven is nog (lang) niet ‘klaar’, en zal feitelijk nooit ‘klaar’ zijn. We blijven voortbouwen op wat er is neergezet en blijven samen investeren in ons gebied!”

-Piushaven-stakeholder

Opgaven

De nieuwe community geeft invulling aan de volgende opgaven:

  • verdere gebiedsontwikkeling aanjagen en verbinden vanuit één (nieuw) platform;
  • betere communicatie en onderlinge afstemming tussen alle betrokken organisaties;
  • met minder verschillende organisaties structureel samenwerken in een professioneel en collectief gefinancierd verband ;
  • een BIZ opzetten ter voorbereiding op de opstart van de community.

Hoe werkt het?

Piushaven Community wordt een strategische samenwerking tussen alle stakeholders van de Piushaven en vervangt een aantal bestaande organisaties. De community is gesprekspartner voor alle partijen die direct of indirect invloed hebben op het (economisch) functioneren van de Piushaven. Het bestuur – een vertegenwoordiging van ondernemers, eigenaren, bewoners en havenpartijen – bepaalt de koers aan de hand van integrale strategische onderwerpen en onderhoudt nauw contact met de gemeente. De communitymanager verzorgt de coördinatie. Het jaar 2020 staat in het teken van het daadwerkelijk bundelen van de lokale krachten en middelen en de verbinding met derden.

Meer weten?

Benieuwd naar onze aanpak en de uitkomsten? We hebben in Tilburg onder meer gebruik gemaakt van het Handboek Beter met BIZ (deel 1 – voorbereiding).

Meer weten? Bel of mail met Eline van Stad & Co

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn