Tilburg: ondernemers Westermarkt slaan met BIZ handen ineen

februari 2019

De basis voor vernieuwing van het winkelcentrum Westermarkt is gelegd. Alle 79 ondernemers van winkelcentrum Westermarkt in Tilburg hebben zich per 1 januari 2019 verenigd in een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Groot draagvlak

De draagvlakmeting toonde op woensdag 6 februari aan dat de ondernemers overtuigend hebben gekozen voor de invoering van de BIZ; ruim 80% van de stemmende ondernemers tekende vóór. Ze realiseren hiermee een gezamenlijk investeringsbudget van ruim 350.000 euro voor de komende drie jaar. De BIZ Winkeliers Westermarkt gaat dit geld besteden aan (verdere) verbetering van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het winkelcentrum voor bezoekers, bewoners en ondernemers. *“Daardoor neemt onze gezamenlijke slagkracht sterk toe”*, stelt voorzitter Ruben Boset. *“We kunnen nu echt verschil maken en investeren in een aantrekkelijk, eigentijds en toekomstbestendig winkelcentrum Westermarkt.”*

Investeringsplan voor de toekomst

Op verzoek van de ondernemers faciliteerde gemeente Tilburg de formele stemming. Stad & Co begeleidde het kwartiermakerschap en de totstandkoming van de BIZ. De afgelopen maanden werd samen met alle ondernemers een intensief traject doorlopen om een investeringsplan voor de toekomst van de Westermarkt te ontwikkelen. *“De komende jaren staat het behouden en aantrekken van (meer) bezoekers naar de Westermarkt op de agenda. Het invullen van de leegstand krijgt prioriteit en er wordt serieus geïnvesteerd in evenementen, activiteiten en marketing”*, zegt centrummanager Edwin Prince. *“Zowel aan de kant van de Statenlaan als aan de wat verwaarloosde kant van de Jacques Oppenheimstraat.”*

Samenwerking met gemeente en vastgoedeigenaren

Bovendien hebben de ondernemers dit jaar het voornemen om ook de vastgoedeigenaren van de Westermarkt te enthousiasmeren om zich te verenigen in een eigen BIZ. Op die manier komt er nog meer samenwerking en slagkracht. Ook wethouder Berend de Vries is enthousiast over de nieuwste BIZ van Tilburg: *“Het is goed om te zien dat er een stevige impuls komt voor dit gebied. Ik zie uit naar de samenwerking en het vervolg van de ontwikkelingen rondom de Westermarkt.”*

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn