Stratumseind weekend opening - plan van aanpak

juni 2020

Uitgangspunt

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • Een maximum van 30 gasten (exclusief personeel), mits deze gasten binnen op 1,5 meter van elkaar kunnen verblijven;
 • Bezoekers moeten reserveren;
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen);
 • Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten;
 • Checkgesprek tussen ondernemer en gast om in te schatten of een bezoek risico’s oplevert;

Bovengenoemde punten zijn de landelijke richtlijnen maar niet de enige voorwaarden waaraan een ondernemer moet voldoen. Feitelijk is de ‘noodverordening’ nog steeds van kracht en gelden ook nog andere voorwaarden. Als ondernemer ben je verplicht je hieraan te houden!

Acties

1.Proactieve communicatie

De boodschap via social media, websites, lokale media etc. moet zijn dat het Stratumeind weliswaar open is, maar net als alle andere horecazaken in de stad slechts deels open is en te maken heeft met de eisen van social distancing, dus:

 • Rechts en afstand houden in de straat;
 • Reserveren voor verblijf binnen;
 • Verblijf op het terras is alleen mogelijk als men kan zitten op een stoel aan een tafel en 1,5 meter afstand geborgd is (tenzij men onder 1 dak woont);
 • Voordat men het terras opgaat of het café ingaat wordt eerst een intakegesprek gevoerd, net als overal in de stad;

 2. On site communicatie

Een 2e vorm van communicatie is het aanbieden van informatie rondom het Stratumseind. Deze middelen moeten de bezoeker die het Stratumseind nader informeren over drukte en, in geval dat het (bijna) vol is, verwijzen naar andere terrassen in de stad.

Dit kan middels:

 • Led-schermen of andersoortige displays rondom het Stratumseind. Deze staan inmiddels opgesteld;
 • Gesproken woord door beveiligers, Boa’s, politie en ondernemers;
 • Een drukte App (deze is (nog) niet in gebruik in Eindhoven).

Door rondom het Stratumseind informatie duidelijk aan te bieden aangaande drukte kan de bezoeker tijdig een keuze maken om er wel of niet heen te gaan. In het scenario waarin het druk (oranje) wordt of zelfs vol is (rood) kunnen beveiligers bezoekers aan de rand van het gebied informeren en verwijzen of, in scenario rood, zelfs tegenhouden.

3.   Rol van ondernemers

Binnen de straat hebben de ondernemers een informatierol. Deels kunnen zij op hun social media melden als alle plaatsen binnen gereserveerd zijn en/of het terras vol is en daarnaast moeten zij actief managen op de vloer door bezoekers die er niet meer bij kunnen te verwijzen.

4. Verantwoordelijkheid ondernemers

Binnen de straat moeten ondernemers hun verantwoordelijkheid blijven nemen en hun terrassen managen door:

 • Te zorgen dat mensen alleen op het terras gaan zitten na intake;
 • Alleen mensen met een reservering binnenlaten en mensen die er niet meer bij kunnen (of geen reservering voor binnen hebben) wegsturen. Wachtrijen moeten voorkomen worden want dan zal zich een grote crowd vormen op het middendeel van de weg (en wordt de doorstroming afgestopt). De ondernemers hebben dus een verantwoordelijke rol.

5. Afsluitingen voorbereiden en horecastewards

Daarnaast is het mogelijk om op afstand afsluitingen voor te bereiden waar horecastewards samen met horecaondernemers bezoekers kunnen informeren over de drukte in de straat, kunnen verwijzen of zelfs weg kunnen sturen (scenario rood). Op deze posities moeten hekken gereed staan zodat beveiligers deze kunnen gebruiken bij scenario oranje en rood. In de straat kunnen de horeca stewards actief publiek verwijzen naar plaatsen waar nog wel plaats is op de terrassen en contact houden met de ondernemers. Zij zijn de ogen en oren die sfeer proeven, drukte monitoren en zorgen dat er geen wachtrijen in de straat ontstaan. Het plan is om de horecastewards op donderdag, vrijdag en zaterdag in te zetten.

6.   Extra acties

 • Voor een goed terrasbeheer is het noodzakelijk om je terras af te zetten;
 • Alle ondernemers worden nog een keer extra op de hoogte gebracht dat het toepassen van reserveringen een voorwaarde is om open te mogen gaan. De ondernemer loopt het risico dat als de situatie uit de hand loopt en blijkt dat hij/zij geen reserveringssysteem heeft toegepast hiervoor gestraft/beboet kan worden;
 • De bezoekers er op te wijzen dat het verplicht is om in de zaak en op het terras te gaan zitten i.p.v. te blijven staan;
 • Bij code rood – moment dat het te druk wordt op het Stratumseind worden de horecastewards bijgestaan door de VHS (horecaondernemers) in het communiceren van deze boodschap richting de bezoekers;
 • ED benaderen om uitleg te geven over plan van aanpak Stratumseind, een oproep te doen richting het bezoekerspubliek en aan te geven welke maatregelen er getroffen worden.