Spelregels voor Oud Terneuzen

juni 2023

Een charmant stukje binnenstad met rijke historie. Dát is Oud Terneuzen. Het oudste deel van de Zeeuws-Vlaamse stad Terneuzen bestaat uit een aantal smalle straatjes en steegjes. Gezelligheid en beleving staan hier voorop.

Van tapas en terrasjes tot woningen en vakantieverblijven. Ondernemers, bewoners en bezoekers gebruiken dit stukje binnenstad met verschillende doeleinden. Om ervoor te zorgen dat deze groepen zich allen gekend voelen in de afspraken rond het gebruik van dit gebied, heeft de gemeente Terneuzen Stad & Co gevraagd een locatieprofiel op te stellen.  

Oud Terneuzen: een kleinschalige en authentieke plek

Het historische horecagebied Oud Terneuzen is onderdeel van de oude binnenstad. Het gebied ligt naast een groter horecagebied en biedt ruimte aan een klein maar divers scala aan horecaondernemingen, een tweetal karakteristieke ‘vakantiehuisjes’ en een informatiecentrum over Oud Terneuzen. Het is een sfeervol gebied, een charmant deel van de binnenstad met steegjes en kleinschalige horeca en wonen, zoals ook omschreven in het Totaalplan Binnenstad Terneuzen. Het gebied is in beweging: de geplande ontwikkeling van nieuwe woningen en appartementen in de directe omgeving vergroot de druk op de ondernemers en daarmee het gebruik van het gebied.

Tegenstrijdige belangen en onduidelijke afspraken

Zowel ambtenaren als ondernemers en bewoners ervaren onduidelijkheid over wat er wél en niet is toegestaan in Oud Terneuzen. Denk bijvoorbeeld aan geluid, evenementen, overkappingen en uitstallingen in de openbare ruimte en sluitingstijden. Dit resulteert geregeld in onbegrip, overlast en onrust. De verschillende (tegenstrijdige) belangen in Oud Terneuzen nemen toe, wat het niet gemakkelijk maakt om gezamenlijk afspraken te maken.

Locatieprofiel: spelregels om bij te dragen aan verduidelijking

Het op te stellen locatieprofiel moet omwonenden en andere belanghebbenden duidelijkheid geven. Ook helpt het de gemeente om afspraken te maken en passende vergunningen te verlenen en biedt het ondernemers en eventuele organisatoren van evenementen kaders, informatie en inspiratie. Zogenaamde spelregels. Zo is het voor iedereen duidelijk wat wel en niet is toegestaan in Oud Terneuzen.

Samen de spelregels bepalen

Lokale ondernemers, bewoners, bezoekers en overige belanghebbenden zijn uitgenodigd om hierover mee te denken. Onze aanpak is erop gericht om – op basis van brede participatie –  een gemeenschappelijke en breed gedragen visie te schetsen op (het gebruik van) Oud Terneuzen en de belangrijkste (toekomstige of gewenste) regels en richtlijnen. Het profiel schetst ook aanvullende wensen en aanbevelingen die voortkomen uit de participatie, bijvoorbeeld op het vlak van communicatie, samenwerking en veiligheid.

De ambitie is om de eensgezindheid in het gebied te verhogen, wat als basis kan dienen voor een verbeterde samenwerking. Nog in de zomer van 2023 wordt een eerste concept locatieprofiel opgeleverd.

meer weten?

 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn