Sloterdijk Stationskwartier: van kantoorgebied naar levendige stadswijk

juli 2024

Wanneer was jij voor het laatst in de buurt van station Amsterdam Sloterdijk? Grote kans dat er sindsdien alweer veel is veranderd. Het gebied ondergaat een indrukwekkende metamorfose. Van een traditioneel kantoren- en bedrijventerrein groeit het Stationskwartier uit tot een bruisende stadswijk met een mix van wonen, werken en recreëren. Van statisch naar levendig – hoe doe je dat?  

Samenwerking versterken

Bedrijven, instellingen, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Amsterdam staan voor gezamenlijke opgaven. Enerzijds zijn vandaag al verbeteringen gewenst op vlak van bijvoorbeeld een schone uitstraling en veiligheid in het gebied. Tegelijkertijd moet er worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Bij die ontwikkelingen komt (bouw)overlast kijken en zowel huidige gebruikers als nieuwe doelgroepen moeten samen hun weg vinden in Sloterdijk Stationskwartier.

Samenwerkingsovereenkomst

Het stadsdeel Nieuw-West en Stichting Parkmanagement Amsterdam Teleport (SPAT) – vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in Sloterdijk Stationskwartier – ondertekenden in februari 2024 een samenwerkingsovereenkomst. Of het nu gaat om veiligheid, vergroening, afvalinzameling, marketing, communicatie, het tegengaan van overlast of het op de agenda krijgen van prioriteiten: samen sta je sterker.

Van park naar community

Bij een gebied in beweging is coördinatie belangrijk. Daarom is Stad & Co adviseur Marius Drissen aangesteld als communitymanager. Marius: ‘Gezien de uitdagingen waarmee het gebied wordt geconfronteerd, geloven we dat een moderne benadering van parkmanagement beter geschikt is dan de traditionele aanpak. Binnen deze vorm van parkmanagement is er meer aandacht voor het uitzetten van een langetermijnvisie en -plan, en het opbouwen van een betrokken en verbonden ‘community’ met een hogere organisatie- en participatiegraad. Het is essentieel om pro-actief te reageren op ontwikkelingen in het gebied in plaats van ad-hoc en reactief te handelen.’

Gebiedsambities

Op dit moment is Marius druk bezig met de eerste fase. ‘We leggen veel contacten en voeren een breed onderzoek uit onder ondernemers, vastgoedeigenaren en instellingen in het gebied. Ook hebben we met diverse belanghebbenden en geïnteresseerden een schouw gelopen. De uitkomsten van het onderzoek geven input voor het opstellen van een actie- en ambitieagenda, die zowel korte- als langetermijndoelen omvat.

In de actie- en ambitieagenda komen de wensen en behoeften van gebruikers centraal te staan. We stellen dit document dan ook gezamenlijk op met vastgoedeigenaren, ondernemers, bewoners en andere stakeholders. Het is een hulpmiddel voor gerichte en effectieve acties. Ook kan het gebruikt worden als fundament voor een gezamenlijke financiering.’

Foto: gebiedssschouw Stationskwartier Sloterdijk

Toekomstbeeld: een groene en veilige stadswijk

De toekomst van Sloterdijk Stationskwartier ziet er veelbelovend uit. Met plannen voor 7.500 woningen, groene lanen en parken, en een verscheidenheid aan voorzieningen, wordt het gebied een aantrekkelijke plek voor zowel bewoners als bedrijven. De nadruk ligt op duurzaamheid en kwaliteit, met groene daken en gevels, en veel ruimte voor recreatie. Bovendien wordt Sloterdijk Stationskwartier een levendige en veilige wijk waar mensen graag willen zijn.

Het inzetten van een communitymanager draagt bij aan die levendigheid. Voor meer informatie over de ontwikkelingen in Sloterdijk Stationskwartier of de inzet van een communitymanager, neem contact op met Marius Drissen via marius@stadenco.nl.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief & blijf op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

*  Website URL

meer weten?

 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn