Schinkel: bedrijvig terrein

Zonder mensen op verkeerde ideeën te willen brengen: bedrijventerreinen zijn bij uitstek de geschikte plaats voor overlastgevend of zelfs crimineel gedrag. Buiten kantoortijden is het er namelijk uitgestorven, er is weinig sociale controle en de uitstraling van de openbare ruimte heeft er niet bepaald de hoogste prioriteit.

De ondernemers op bedrijventerrein Schinkel zijn een uitzondering op deze regel, zij willen door middel van een publiek-private samenwerking deze omstandigheden veranderen. Dit doen ze door middel van Compaan. Ondernemers, gemeente en de politie werken samen aan een aantrekkelijker en veiliger bedrijventerrein.

Op het bedrijventerrein Schinkel zijn circa 250 bedrijven gevestigd. Van cateraars tot garages en van muziekstudio’s tot architectenbureaus. Naast de onderlinge verschillen, zijn er ook overeenkomsten. Zo zien alle ondernemers kansen voor verbetering op het terrein. Ze vinden dat er voornamelijk op de aanpak van veiligheid, verkeersvoorzieningen en zwerfafval gefocust moet worden.

De komende tijd zullen de verschillende betrokken partijen geregeld met elkaar om tafel gaan zitten om te kijken hoe onder andere op deze focusgebieden direct vooruitgang kan worden geboekt. Vooral op het gebied van veiligheid zijn er al veel ideeën geopperd: betere verlichting, het onderlinge contact tussen ondernemers versterken en ervoor zorgen dat er ook buiten kantoortijden bedrijvigheid op het terrein is.

Voor dat laatste punt zijn er verschillende mogelijkheden; onder meer surveillance en het aantrekken van bedrijven die juist ’s avonds open zijn, zoals bioscopen en sportscholen. En er is nóg een idee waar de ondernemers direct enthousiast over zijn en dat snel wordt opgepakt… Soms blijven plannen lang op de plank liggen voordat er wat mee gedaan wordt: niet bij dit plan. Dit plan zorgt voor versterkt onderling contact, voor bedrijvigheid na 18:00 uur én er wordt voor wat extra verlichting gezorgd. De barbecue-avond voor ondernemers komt eraan! Nu de zomer nog.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn