Samen werkt

Hoe gaan we om met de veranderende functies en de steeds complexer wordende opgaven voor centrumgebieden? ‘Samen werkt’ helpt bij het bepalen van de beste organisatievorm. Het werkboek als handvat, een dashboard vol inzicht en workshops om op door te pakken. Samen werkt: het startpunt voor de centrumorganisaties van morgen.

Samen werkt – de centrumorganisaties van morgen

Leegstand, vergroening en transities van winkelen naar bijvoorbeeld wonen of werken. Herkenbare uitdagingen voor veel centrumorganisaties. Centrumgebieden veranderen. Om die veranderingen in goede banen te leiden, is een goede samenwerking tussen alle stakeholders in centrumgebieden onmisbaar. Maar; hoe krijgen we dit voor elkaar? Wat zijn passende organisatiemodellen voor de toekomst? En hoe zorgen we voor professionaliteit en borging? Belangrijke vragen, die de basis vormen voor ‘Samen werkt – de centrumorganisaties van morgen’.

Ook toepasbaar in uw gebied!

Samen werkt is ook toepasbaar in uw gebied. Met het werkboek als basis organiseren we op lokaal niveau verschillende praktijkgerichte trainingen, die bijdragen aan het professionaliseren van centrumorganisaties. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Binnenkort opent ons inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u terecht bij Farzad Ghaus, farzad@stadenco.nl.

 

 

Partners 'Samen werkt'

Aan de slag met Samen werkt

'Lokaal aan de slag met het professionaliseren van centrumorganisaties'

'De samen werkt roadshow: we gaan het land in, om op locatie te helpen met uitdagingen. Zo maken we samenwerkingen klaar voor de toekomst!'

Wil je met jouw gebied en relevante belanghebbenden verder aan de slag gaan en ervaringen uitwisselen met andere centrumorganisaties uit het land? Neem dan deel aan de workshop ‘Samen werkt’, die op verschillende plekken wordt georganiseerd. Het inschrijfformulier volgt binnenkort. Ben u nu al benieuwd, neem dan gerust contact op met Farzad Ghaus voor meer informatie.

lees meer + lees minder -

Centrumorganisaties van morgen

'Het onderzoek is de basis voor dit handzame werkboek. Geen rapport wat in een lade belandt, maar een praktisch document waar u écht mee aan de slag kunt.'

Op basis van literatuuronderzoek, denksessies met experts, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten verspreid over het land is het werkboek ‘Samen werkt’ ontwikkeld. Het werkboek kunt u hier downloaden (pdf).

lees meer + lees minder -

'Ontwikkelingen in centrumorganisaties 2013 - 2023'

'Hogeschool van Amsterdam heeft met kwantitatief onderzoek de trends en ontwikkelingen van centrumorganisaties en centrumfondsen in beeld gebracht. Een handzaam dashboard met toegankelijke data.'

De Hogeschool van Amsterdam heeft een kwantitatief onderzoek uitgevoerd over de ontwikkeling van centrumfondsen in Nederland in de periode 2014 – 2023. Onder centrumfondsen verstaan we BIZ-en, Ondernemersfonds OZB en Reclamebelasting. De resultaten zijn voor iedereen beschikbaar in het dashboard dat is ontwikkeld. Zie: Dashboard BIZ’en en ondernemersfondsen in Nederland

lees meer + lees minder -

'Ga op zoek naar de gemene deler'

'Tijdens het congres op 6 november 2023 orrganiseerden we de masterclass 'de gouden cirkel'. Hier maakt u kennis met een nieuwe standaard voor samenwerkingsverbanden. In de workshop ervaart u hoe u tot een gezamenlijke aanpak komt, met partners met soms tegengestelde belangen.'

Centrumorganisaties zijn méér dan een samenwerking tussen de bekende driehoek van ondernemers, vastgoed en gemeente. Werken met ‘de gouden cirkel’ helpt u komen tot een gezamenlijke en gedragen aanpak, onder partners met soms tegengestelde belangen.  Zorg voor een gedragen oplossing tussen bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en andere stakeholders.

Deze workshop was een van de deelsessies tijdens het congres op 6 november. U vindt de presentatie mét stappenplan hier terug.

lees meer + lees minder -

Meld je aan voor onze nieuwsbrief & blijf op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

*  Website URL