Samen investeren in een (nog) sterkere Dorpsstraat Zoetermeer!

november 2021

Eigenaren van panden én ondernemers in de Dorpsstraat gaan de winkelstraat gezamenlijk verder versterken. Naast de verlenging van de BIZ-vastgoedeigenaren krijgt de straat nu ook een BIZ voor ondernemers. Beide BIZ’en gaan vanaf 2022 jaarlijks investeren in de economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied.

Dat smaakt naar meer

De vastgoedeigenaren werken sinds 2017 samen in een BIZ en hebben de afgelopen periode een traject doorlopen om deze samenwerking de komende jaren voort te zetten. Ook de ondernemers in de Dorpsstraat (verenigd in Ondernemersvereniging Dorpsstraat Zoetermeer, ODZ) hebben opnieuw de haalbaarheid van een eigen BIZ verkend. Zij verenigden zich in een BIZ van 2012 tot en met 2016, maar een tweede draagvlakmeting in 2017 wees uit dat er op dat moment onvoldoende draagvlak was voor een tweede termijn.

Een veelzeggende uitslag

Met het oog op deze geschiedenis heeft Stad & Co samen met de besturen ingezet op een uiterst zorgvuldige en vertrouwenwekkende aanpak. Persoonlijk contact, fysieke aanwezigheid in het gebied en aandacht voor alle individuele wensen en belangen heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens de draagvlakmeting in oktober jl. scoorden beide BIZ’en een respons boven de 60%, waarvan meer dan 80% vóór de BIZ stemde. Dat betekent dat er ruimschoots draagvlak is in de Dorpsstraat en beide BIZ’en per januari 2022 in werking treden voor een looptijd van vijf jaar.

Ook wethouder Iedema (Economie) bevestigt het belang van de stemming.

“De uitslag is veelzeggend. Vastgoedeigenaren en ondernemers kiezen voor saamhorigheid. Samen investeren, samen afstemmen en samen ondernemen worden de uitgangspunten voor de toekomst.”

Elkaar over en weer versterken

Met twee BIZ’en kunnen eigenaren en ondernemers elkaar over en weer versterken. Bijvoorbeeld adequater inspelen op externe gebeurtenissen (zoals de coronacrisis) en samenwerken aan één toekomstbeeld voor de Dorpsstraat. De besturen willen graag de verbindende factor zijn, om zo nog meer eenheid in de straat te creëren en samen de klant verrassen. Want samen bereiken we (Zoeter)meer!

Meer weten?

Meer weten over dit project stuur een mail naar Floor Thomasse van Stad & Co.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Floor Boumans

adviseur
mail mij     LinkedIn