Rotterdam: pilot BIZ kwartiermakers binnenstad

maart 2018

De gemeente Rotterdam start in 2018 met een pilot waarin zeventien Rotterdamse winkelgebieden, die een bedrijveninvesteringszone (BIZ) willen oprichten, worden begeleid door evenveel kwartiermakers.


Pilot kwartiermakers BIZ

In de gemeente Rotterdam werd nog niet eerder gewerkt met kwartiermakers voor de BIZ-oprichting. Oorspronkelijk zou de pilot met BIZ-kwartiermarkers in 2018 in vijf winkelgebieden in de binnenstad van start gaan. Door het grote aantal aanvragen besloot wethouder Maarten Struijvenberg het aantal gebieden uit te breiden. Alle aspirant-BIZ-winkelgebieden komen in aanmerking voor een kwartiermaker.

Kwartiermakers konden zich bij de gemeente aanmelden. Aan de hand van de CV’s oordeelde de gemeente dat achttien personen voldoende gekwalificeerd zijn om in Rotterdam als kwartiermaker op te treden. Uitgangspunt is dat elk gebied met een verschillende kwartiermaker aan de slag gaat. Alle gebieden konden hun voorkeur uitspreken aan de hand van de geselecteerde CV’s. Medio maart 2018 werden alle gebieden gekoppeld aan een kwartiermaker. De inzet van de kwartiermakers wordt gefinancierd door de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

BIZ Rotterdam Centrum en BIZ Deliplein

Stad & Co is met twee kwartiermakers betrokken bij de pilot. Martijn Verdult begeleidt het centrumgebied en Eline Diesvelt begeleidt het Deliplein. Samen met de initiatiefnemers onderzoeken we in 2018 de haalbaarheid van een BIZ voor deze gebieden. Martijn en Eline adviseren en ondersteunen de initiatiefnemers van a tot z bij het oprichtingsproces van de BIZ. We kiezen voor een integrale aanpak, waarbij zowel de ondernemers als de gemeente een belangrijke rol vervullen.

Fotografie: Iris van den Broek
Fotografie: Iris van den Broek