Rotterdam: BIZ Hillegersberg opteert voor derde termijn

juni 2020

De groene en waterrijke Rotterdamse wijk Hillegersberg, een paar kilometer buiten het centrum, doet dorps aan. Niet vreemd als je weet dat Hillegersberg  vele honderden jaren een zelfstandige plaats was, die pas halverwege de vorige eeuw bij Rotterdam werd gevoegd. De ondernemers in de oude dorpskern vormen al tien jaar samen een BIZ en overwegen een nieuwe verlenging.

In de BIZ Hillegersberg werken  145 ondernemers samen. Voor de nieuwe BIZ- termijn van vijf jaar stelt het bestuur voor aan twee hoofddoelen te werken: behouden en versterken van ‘ons vertrouwde en gezellige winkelcentrum’ en verminderen van de leegstand.

Actief bestuur

In het winkelcentrum zijn veel zelfstandig ondernemers gevestigd die een sterke band hebben met de buurt. Desondanks staat zo’n twintig procent van de panden leeg. De BIZ onderhoudt daarom al langer structureel relaties met alle vastgoedeigenaren en werkt samen met de gemeente aan langetermijnoplossingen. Op de korte termijn boekt het bestuur regelmatig succes met het werven van pop-up stores voor de leegstaande ruimten. Ook wordt veel energie gestoken in het onderhouden en uitvoeren van activiteiten die de basis van het gebied structureel op orde en aantrekkelijk houden.

Ambities

In de komende jaren wil de BIZ nog nadrukkelijker invulling geven aan haar functie en positie als prettig en compleet buurtwinkelgebied, waar bewoners kunnen vinden wat ze zoeken. ‘Groen en lommerrijk Hillegersberg’ is daarbij een inspiratiebron die onder andere voor meer beleving moet zorgen. De ondernemers willen meer buitenevenementen organiseren, hun informatievoorziening professionaliseren en ‘vertrouwde gezelligheid’ bieden. Ook is de  BIZ van plan de aanbevelingen van het Kadaster, dat door de gemeente is betrokken, in acties te vertalen. Deze moeten het gebied weer toekomstbestendig maken.

Uitdaging

De bestuursleden werken de komende maanden samen met Eline Diesvelt van Stad & Co het nieuwe BIZ-plan verder uit. Het coronavirus vormt een extra ‘dimensie’ in het verlengingstraject. Ondernemers kunnen input geven tijdens een fysieke bijeenkomst  en door middel van persoonlijk contact op gepaste afstand. Vastgoedeigenaren praten mee via het netwerk van een eigenaar die nauw betrokken is bij het bestuur. Dit najaar moet het plan klaar zijn. De stemming is in het voorjaar van 2021.

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn