Retail postcorona Impactanalyse

augustus 2020

De impact van het coronavirus op de non-foodretail is groot, maar hoe groot? En wat is het effect ervan op winkelgebieden? Winkels zijn weer open, het lijkt weer ‘ouderwets’ druk in de winkelstraten. Maar schijn bedriegt. De omzetten in de retail zijn in de meeste sectoren nog lang niet terug op het oude niveau. De vraag is of dit ook nog gaat gebeuren.

De impactanalyse, die werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Q&A, resulteerde in vijf conclusies:

  1. Traffic voorlopig lager, vooral in grote steden
  2. Een forse afname van het aantal shoppingtrips
  3. Online groeit en de helft is blijvend
  4. Veel winkelsluitingen in de non-food verwacht
  5. Meer druk op de huur en ruimte voor de omzethuur

In opdracht van de Retailagenda, en in samenwerking met INretail en NRW, voerde onderzoeksbureau Q&A een uitgebreide impactanalyse uit naar de gevolgen van de coronacrisis op de non-foodretail. In 2020 is in een periode van tien weken onderzoek gedaan naar de verwachtingen van de stakeholders: de consument, retailers (grootwinkelbedrijf), retailers (mkb), vastgoed en gemeenten. In het opgeleverde rapport worden de verwachtingen en constateringen per stakeholder toegelicht. Daarbij ontstaat een zorgelijk beeld waarbij omzetten kelderen, veel winkels verdwijnen en er in de grote steden nog meer leegstand zal zijn.

De volledige resultaten leest u hier.

Retail postcorona – webinars

Op 21 en 22 juli jl. heeft de Retailagenda vier goed bezochte webinars georganiseerd over de impact van het coronavirus op de retail non-food. Gemist? Via deze playlist op het YouTubekanaal van de Retailagenda kijkt u de webinars terug.