Ondernemersfondsen

Samen bereiken we (Zoeter)meer  

De vastgoedeigenaren in de Dorpsstraat in Zoetermeer werken sinds 2017 samen in een BIZ om het aansprekende karakter van de straat te behouden en te versterken. Zij hebben de smaak te pakken en willen deze samenwerking de komende jaren voortzetten. Stad & Co is gevraagd om te ondersteunen bij de verlenging van de BIZ.

Het bizzt in de Dorpsstraat 

De Dorpsstraat in Zoetermeer is dé historische kern van de moderne stad. De straat vormt het oude centrum van de dorpen Zegwaart en Zoetermeer die in 1935 zijn samengevoegd. In de straat wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld en gerecreëerd. Het is een levendige plek waar bewoners, bezoekers en ondernemers elkaar treffen. De vastgoed-BIZ is zeer actief en heeft zich de afgelopen jaren volop bewezen. De rotonde is aangekleed, er zijn nieuw straatmeubilair en uniforme gevelborden geplaatst, er zijn leilindes geplant en het gebied profileert zich on- en offline een stuk sterker.

Hernieuwd enthousiasme

Het enthousiasme van de vastgoedeigenaren werkt aanstekelijk. Ook de ondernemers in de Dorpsstraat (verenigd in Ondernemersvereniging Dorpsstraat Zoetermeer, ODZ) verkennen opnieuw de haalbaarheid van een eigen BIZ. Zij verenigden zich in een BIZ van 2012 tot en met 2016, maar een tweede draagvlakmeting in 2017 wees uit dat er op dat moment onvoldoende draagvlak was voor een tweede termijn.

Samen kom je verder

Met twee BIZ’en kunnen de eigenaren en de ondernemers elkaar over en weer versterken. Voorwaarde voor beide besturen is het professionaliseren van de organisatie. De besturen denken daarbij aan het gezamenlijk inhuren van een gebiedsmanager om de vrijwillige inzet behapbaar te houden en de continuïteit van de BIZ te waarborgen. Ook de gemeente Zoetermeer ziet meerwaarde in de samenwerking van beide partijen voor het gebied. Zij steken tijd én energie in de toekomst van de Dorpsstraat en dragen (financieel) bij aan de BIZ-trajecten. 

Strategische begeleiding van Stad & Co

Stad & Co is gevraagd de eerste BIZ-termijn (2017-2021) van de BIZ Dorpsstraat Vastgoed te evalueren en het bestuur te ondersteunen bij de verlengingsprocedure (2022-2026). Stad & Co onderzoekt tegelijkertijd de haalbaarheid van een BIZ voor de ondernemers. Zorgvuldigheid, persoonlijk contact en aandacht voor alle individuele wensen en belangen zijn in beide trajecten cruciaal.

Soortgelijke projecten

BIZ vastgoedeigenaren Gijsbrecht van Amstelstraat Hilversum

 

BIZ Cornelis Schuytstraat verlengd succesvol  

 

Herstemming BIZ De Trompet en Heemskerk Centrum

 

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Floor Boumans

adviseur
mail mij     LinkedIn