Gebiedsmanagement

Winkelstraatmanagement Hoofddorppleinbuurt Amsterdam

Stad & Co werkt samen met alle ondernemers uit de Hoofddorppleinbuurt in Amsterdam aan een sterker en aantrekkelijker klimaat om te ondernemen.

Hoodfddorppleinbuurt in ontwikkeling

De Hoofddorppleinbuurt in Amsterdam is een sterk woon-, werk- en ondernemend gebied met een kleinschalig en persoonlijk karakter. De buurt is volop in ontwikkeling en steeds meer nieuwe horeca en winkels vinden hun plek in het gebied. Om gezamenlijk in te spelen – en te kunnen profiteren – van deze ontwikkeling is onderlinge samenwerking onmisbaar. De ondernemers rondom het Hoofddorpplein deden het tot anderhalf jaar geleden zonder eigen vereniging. Inmiddels is daar verandering in gebracht. Ook actief gebiedsmanagement kan bijdragen aan het versterken van het lokale ondernemersklimaat.

Samen werken aan een krachtig gebied

Stad & Co ondersteunt de ondernemers van het Hoofddorpplein en omgeving in hun ambities om het gebied te versterken en economisch krachtiger te maken. Zowel intern, tussen de ondernemers onderling, als extern, in contacten met gemeente en politie, speelt Stad & Co een verbindende rol. Van schoon, heel en veilig, tot gezellige evenementen en lobby richting de gemeente: samen werken we aan een krachtige Hoofddorppleinbuurt. Het winkelstraatmanagement in de Hoofddorppleinbuurt heeft er onder andere toe bijgedragen dat de vereniging nu werkt met duidelijke doelstellingen, werkgroepen op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’ en PR en een adequate ondersteuning aan medeondernemers.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn