Gebiedsmanagement

Winkelstraatmanagement De Gijsbrecht Hilversum

BIZ-stichting Gijsbrecht van Amstelstraat heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een goede basis voor het winkelgebied De Gijsbrecht. In 2015 is de tweede termijn voor de BIZ bevestigd. De ondernemers zijn positief over de onderlinge samenwerking en resultaten van de BIZ. Stad & Co voert sinds 2017 het strategisch winkelstraatmanagement uit.

Een eerder uitgevoerde quick scan en de opgestelde toekomstvisie van het BIZ-bestuur zijn de leidraad voor de werkzaamheden. Stad & Co gaat de wensen en behoeften van de ondernemers omvormen naar concrete lange- en korte termijn acties. Denk hierbij aan het verder professionaliseren van de vereniging, de begeleiding richting een herprofilering van de straat, positionering van het winkelgebied in Hilversum en de regio, zorgen voor een schone, hele en veilige straat, zoeken naar alternatieve financieringsbronnen en het versterken van het netwerk met stakeholders.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn