Gebiedsmanagement

Winkelstraatmanagement Arnhem

Versterkte samenwerking voor de Steenstraat, Hommelstraat-Hommelseweg en het Modekwartier in Arnhem.

De Steenstraat en de Hommelstraat-Hommelseweg Arnhem

De Steenstraat en de Hommelstraat-Hommelseweg kampen met een aantal problemen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en economisch functioneren. Er wordt nauwelijks samen gewerkt, leegstand neemt toe, de openbare ruimte oogt onverzorgd, er is sprake van veel diefstal, overlast en criminaliteit en de bereikbaarheid kan beter. De uitdagingen zijn complex en vragen om verschillende expertises. Stad & Co is gevraagd om de ondernemers in dit gebied te ondersteunen in de vorm van winkelstraatmanagement.

Resultaten gebiedsmanagement

Na twee jaar intensief werken aan alle vraagstukken in het gebied, hier en daar samen met het aanpalende Modekwartier, is er eind 2012 veel veranderd. Op de volgende thema’s zijn verbeteringen geboekt:

  • Organisatie en samenwerking: een geprofessionaliseerde vereniging met een hogere organisatiegraad, meer samenwerking op een groter schaalniveau en betrokken pandeigenaren.
  • Profilering en promotie: een stadsbreed verspreide nieuwe plattegrond, nieuwe websites inclusief nieuwe huisstijl en grootschalige publieksevenementen.
  • Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO): traject opgezet en gecertificeerd.

Sinds 2012 kunnen de Steenstraat, Hommelstraat-Hommelseweg en het Modekwartier zich meer  als één gebied presenteren, met behoud van hun eigen bijzondere karakter en specifieke aanbod en sfeer.

Meer informatie?

Meer weten over gebiedsmanagement door Stad & Co? Bezoek de samenwerkende stad.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn