Gebiedsmanagement

Winkelpleinmanagement Marktplein Geitenkamp Arnhem

De Geitenkamp is een uniek en markant stuk Arnhem met het Marktplein als kloppend hart. Het Plein is een bijzonder en oorspronkelijk winkelgebied voor boodschappen én meer, waar bewoners uit de wijk elkaar treffen, een praatje maken en het laatste nieuws uitwisselen. Het merendeel van de ondernemers dat er zit, is zelfstandig en in een flink aantal gevallen al meerdere generaties in de wijk geworteld.

In 2012 was het tijd voor een langetermijninvestering. Het verbeteren van het economisch functioneren van het Marktplein vroeg gedurende meerdere jaren tijd, geld, inzet en betrokkenheid van vele partijen. Na twee jaar professionele begeleiding van Stad & Co zijn de meeste doelen bereikt. Bijna alle ondernemers zijn inmiddels lid van de winkeliersvereniging, een actief bestuur trekt de kar, er wordt samengewerkt met relevante (keten)partners in de wijk, de promotie van het Marktplein heeft een stevige impuls gekregen en de eerste KVO-ster is binnengehaald.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn