Transformatie
Visie & strategie

Wensbeeld Stadionplein Amsterdam

Een aantal ondernemers van het Stadionplein in Amsterdam Zuid heeft de wens geuit om de verblijfskwaliteit van het ’tochtige’ plein te verhogen. BIZ-vereniging The Olympic Amsterdam heeft Stad & Co om hulp gevraagd.

Verbetertraject

Tussen 2013 tot 2017 is het Stadionplein in Amsterdam grondig getransformeerd. Nadat het brandnieuwe heringerichte plein in gebruik werd genomen, uitten een aantal gevestigde ondernemers hun ongenoegen. Met name de wind verstoort een prettig verblijf. Tegelijkertijd kan het er door het stenige karakter in de zomer heet worden. Ondernemers, bewoners en bezoekers ervaren hier hinder van. Een verbetertraject – onder leiding van Stad & Co – moet het probleem in kaart brengen en een ideaal scenario opleveren om de overlast voor alle gebruikers in de toekomst te beperken.

Wensbeeld

Het traject is opgedeeld in twee fases. In de eerste fase is de problematiek in kaart gebracht en zijn de wensen geïnventariseerd. Het resultaat: een gezamenlijk beeldkwaliteitsplan voor de horecaterrassen. In de tweede fase is in samenwerking met Overlant Landschapsarchitecten een ‘wensbeeld’ opgesteld. Een aantrekkelijke schets die de mogelijkheden voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit laat zien. Met het wensbeeld in de hand kunnen de verschillende ingrepen een samenhangend geheel vormen.

Vervolg

Het wensbeeld is geen pleidooi voor een volledige herinrichting van het Stadionplein. Het wensbeeld is bedoeld als inspiratie en een leidraad voor de BIZ-ondernemers om, samen met de gemeente Amsterdam, verder te werken aan de toekomst van het Stadionplein.

Meer weten?

Benieuwd naar het wensbeeld? Bekijk hem hier

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn