Transformatie
Visie & strategie

Wensbeeld Gijsbrecht van Amstelstraat

De Hilversumse Gijsbrecht van Amstelstraat heeft in 2019 een aansprekend en gedragen wensbeeld laten ontwikkelen voor de (her)inrichting van de straat. Een toekomstbestendig en aantrekkelijk beeld dat als inspiratie kan dienen voor de transformatie van het gebied.

Noodzaak van transformatie

De ondernemers van De Gijsbrecht werken al langere tijd aan het meekrijgen van de gemeente en politiek in hun visie op de verblijfskwaliteit van de straat. Als hart van de gemeenschap, lokaal verankerd, te voet en met de fiets bereikbaar, zijn straten als de Gijsbrecht wezenlijk gebleken. De verblijfsruimte laat echter te wensen over. Er is weinig ruimte om prettig te verblijven in het gebied en de verkeerssituatie is onvriendelijk en soms onveilig (dubbelparkeren, doorgaande weg, opstoppingen, hardrijden, etc.). Er is behoefte aan een herinrichting van de openbare ruimte van het gebied. De ambitie is om een groene, aantrekkelijke en klimaatbestendige straat te creëren, met een passend verblijfsklimaat.

Voorlopig ligt de focus vooral op het verkeer. De verkeerssituatie in het drukke winkelgebied is stressvol en erg krap. Er zijn veel opstoppingen, er wordt hard gereden, en automobilisten, fietsers en voetgangers hebben allemaal een eigen ‘streepje’. Maar dat streepje is overal net iets te smal.

-Renske Schriemer, voorzitter ondernemersvereniging

Van droom naar beeld

Stad & Co organiseerde in opdracht van de BIZ het proces waarin de gezamenlijke ambitie uitgewerkt is in een visueel wensbeeld. Vertrekpunt: ondernemers, bewoners en eigenaren samen laten ‘dromen’ over de herinrichting van hun straat. Tijdens diverse participatiesessies zijn alle wensen opgehaald, scenario’s gevisualiseerd en keuzes gemaakt. Aan de hand van deze sessies, observaties en gesprekken in het gebied heeft landschapsarchitect Kenny van de Poel een wensbeeld geschetst voor de straat.

Future Festival

De ondernemers presenteerden tijdens het Future Festival hoe De Gijsbrecht van de toekomst eruit zou kunnen zien. Dit inspirerende wensbeeld – niks is nog concreet – is een nieuwe stap in de ruim twee jaar terug gepresenteerde toekomstvisie voor de winkelstraat. Een groene straat, waarin de auto te gast is met veel ruimte om prettig en veilig te verblijven. Dat is hét ideaalbeeld.

Rol van Stad & Co

Stad & Co heeft dit traject begeleidt. Het wensbeeld is klaar en vormt als inspiratie- én discussiestuk het uitgangspunt voor de transformatie van de Gijsbrecht.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Janneke den Ouden

partner
mail mij     LinkedIn