Transformatie
Visie & strategie

Een wensbeeld voor de De Clercqstraat Amsterdam

Samen met de ondernemers en bewoners uit de Amsterdamse De Clercqstraat creëerde Stad & Co een aansprekend, inspirerend en gedragen wensbeeld voor de (her)inrichting van de straat. In het plan staan alle wensen van ondernemers en bewoners voor een fraaie, groene en levendige straat.

De Clercqstraat: winkelstrip middenin Amsterdam ‘West’. In de eerste plaats gericht op de buurt, maar ook op de talrijke passanten en occasionele bezoekers. De ruim 100 ondernemers in dit gebied zijn verenigd in een BIZ-vereniging, die gezamenlijk investeert in een aantrekkelijke straat en ondernemersklimaat. Ook is de BIZ-vereniging lid van de Stichting Ondernemers Oud-West, van waaruit binnen een bredere context en groter gebied wordt samengewerkt en geïnvesteerd.

Belangrijke kans

De GVB (Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam) beoogde een nieuwe verkeerssituatie in de De Clercqstraat: een verhoogde trambaan en een gescheiden autobaan. Dit nieuwe uitgangspunt moest ten goede komen aan de doorstroom van het tramverkeer in heel Amsterdam. De lokale ondernemers zagen deze herinrichting als een belangrijke kans en goed momentum om de fysieke verbeteringen in de straat breder te trekken dan alleen een verhoogde trambaan. Hierbij valt te denken aan eenrichtingsverkeer in de straat, meer aandacht voor de fietser, meer groen en bredere stoepen.

Gezamenlijk belang

De BIZ-vereniging wilde graag een eigen wensbeeld voor de straat ontwikkelen, die breed gedragen wordt door de leden van de BIZ. Ook wilde de BIZ-vereniging een afvaardiging van bewoners van de straat en omliggende wijk betrekken. Er wordt namelijk een gezamenlijk belang gevoeld voor de verbetering van de openbare ruimte en leefbaarheid van de straat.

Traject

In dit traject zijn meerdere stappen doorlopen:

  • Er is afgetrapt met een drietal bijeenkomsten met (voornamelijk) ondernemers en buurtbewoners. Tijdens deze sessies zijn de deelnemers uitgedaagd om hun input te geven.
  • Op basis van deze input heeft stedenbouwkundig bureau BUUR een aantal ontwerpen gemaakt, waar uiteindelijk in de laatste sessie voor een definitieve wensrichting is gekozen.
  • Het wensbeeld is gepresenteerd aan gemeente, fietsersbond, ondernemers en bewoners (en andere geïnteresseerden). Het wensbeeld vormt de basis van de lobby van de BIZ richting gemeente m.b.t. de herinrichting.

Planning herinrichting

De herinrichting van de straat en de verhoging van de trambaan staan voor 2021 in de planning. De BIZ-vereniging hoopt dat een eigen wensbeeld voor de straat bijdraagt aan versnelde besluitvorming over de herinrichting van de straat, die zo ook aansluit op de wensen van de ondernemers en bewoners.

BIZ De Clercq wil voluit gaan voor een straat met een levendige, ongedwongen en groene uitstraling. Een publieke ruimte die de tijdsgeest ademt en waar het bijzonder aangenaam vertoeven is.

– voorzitter BIZ-vereniging De Clerqstraat

Rol van Stad & Co

Stad & Co heeft dit traject begeleidt. Stedenbouwkundig bureau BUUR leverde de stedenbouwkundige schetsen op. Het resultaat is een collectief en aantrekkelijk wensbeeld. Een document dat kan worden opgepakt – door iedereen die zich daartoe geroepen voelt – om nog meer draagvlak te vinden en creëren voor de wensen voor de De Clercq, bij politiek, gemeente, bewoners en belanghebbenden.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn