Ondernemersfondsen

Week van de BIZ

De Wet op de bedrijveninvesteringszones is een flink succes. In 2020 zijn er ruim driehonderd BIZ’en actief in Nederland, en het aantal groeit nog steeds. Eind 2019 vond het nationale seminar Vijf jaar BIZ in Nederland plaats. Praktische workshops, een levendige paneldiscussie én de resultaten van het eerste landelijke onderzoek naar de BIZ boden de deelnemers een schat aan informatie. In de laatste week van september boden DNWS en Stad & Co al deze kennis ‘plug & play’ aan in de Week van de BIZ.

Een serie van vijf gevarieerde BIZ-kennisworkshops maakten een krachtige versnelling in iedere fase van de BIZ mogelijk. Ook was er extra aandacht voor de voordelen en aandachtspunten die de coronatijd met zich meebrengt voor BIZ’en. De workshops gingen over professioneel samenwerken op bedrijventerreinen, omgaan met BIZ-trajecten (in coronatijd), wat maakt een BIZ succesvol en effectief, wel of niet kiezen voor een BIZ en alle stappen tot aan de (door)start.

BIZ voor bedrijventerreinen – professioneel samenwerken op bedrijventerreinen

Parkmanagement, verduurzaming, energietransitie, (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid, acquisitie en omgevingsmanagement zijn onderwerpen die zich bij uitstek lenen voor een collectieve benadering. Maar hoe organiseert u dat: efficiënt, intelligent en gedragen? En welke mogelijkheden biedt de BIZ nog meer voor uw bedrijventerrein? Deze onderwerpen werden besproken tijdens de workshop ‘BIZ voor bedrijventerreinen’ onder leiding van Farzad Ghaus, directeur Stad & Co.

Alle relevante informatie en vragen & antwoorden uit de workshop zijn samengevoegd in een Q&A.

BIZ en gemeenten – omgaan met BIZ-trajecten (in coronatijd)

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het BIZ-proces maar niet altijd de kennis in huis om ondernemers en vastgoedeigenaren met vragen of hulpverzoeken goed te bedienen. Farzad Ghaus (Stad & Co) en Jorge van Vliet (DNWS) bespraken tijdens de workshop met welke belangrijke onderwerpen u als gemeente te maken krijgt bij een BIZ-oprichting en daarna.

Alle relevante informatie en vragen & antwoorden uit de workshop zijn samengevoegd in een Q&A.

BIZ en winkelgebieden – Wel of niet kiezen voor een BIZ, wat maakt een BIZ succesvol en effectief en alle stappen tot aan de (door)start.

Wat zijn de succesfactoren van een BIZ? Hoe haalt u alles uit het plan wat erin zit? Wie moet u betrekken? Waar liggen de prioriteiten? Welke stappen moet u doorlopen om uw besluit in praktijk te brengen? Wat komt er kijken bij het formeren van een kopgroep? Hoe werkt u aan draagvlak in het hele gebied? Wat staat er allemaal in (het nieuwe) BIZ-plan en wie schrijft het op? Deze onderwerpen kwamen in de workshops van Stefan van Aarle (Stadskracht), Peter Brouwer (Retail Raad en Daad) en Floor Thomasse (Stad & Co) aan bod.

Alle relevante informatie en vragen & antwoorden uit de workshops hebben we samengevoegd in een Q&A.

Floor Thomasse leidde haar workshop aan de hand van een stappenplan dat kan worden doorlopen op het moment van een BIZ-oprichting. Het stappenplan kan de leidraad zijn om een stemming te organiseren voor een nieuwe BIZ of een nieuwe termijn. Bekijk hier het stappenplan.

Q&A BIZ en bedrijventerrein

Q&A BIZ en gemeenten

QA vliegende start effectief samenwerken en samen sterk

Stappenplan oprichting BIZ

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn