Visie & strategie

Vitale kernen voor Montfoort en Linschoten

De gemeente Montfoort bestaat uit twee historische kernen – het dorp Linschoten en de stad Montfoort – middenin het Groene Hart. Hoewel ze beiden relatief weinig leegstand kennen, is de uitdaging om de kernen niet alleen nu, maar ook op de lange termijn toekomstbestendig, levendig en vitaal te houden. Stad & Co helpt Montfoort en Linschoten bij het opstellen van een breed en gedragen plan van aanpak.

Toekomstbeeld en uitvoeringsprogramma vitale kernen

De kernen van het kleinstedelijke Montfoort en het dorpse Linschoten zijn gelegen in een uniek natuurlandschap en ademen historie. De sterke sociale verbondenheid van de bewoners is typerend en de ondernemers zijn verenigd in een gemeentebreed ondernemersfonds. De basis is goed, maar kansen zoals het behouden van de levendigheid en het optimaal benutten van de potentie van Montfoort en Linschoten op het gebied van toerisme en recreatie vragen om een andere koers.

Proces

Stad & Co ontwikkelt in 2022 een toekomstbeeld en uitvoeringsplan voor de kernen van Linschoten en Montfoort. Aan de basis liggen de uitkomsten van een uitgebreid participatietraject met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners, bezoekers en de gemeente Montfoort, welke bestond uit uitvoerig bureauonderzoek, een bewoners- en bezoekersenquête, verschillende gesprekken en twee werksessies met lokale betrokkenen uit beide kernen. Aanvullend formuleert Stad & Co een advies voor het opzetten van een toeristisch samenwerkingsplatform, die in de toekomst aan de lat staat voor het verwezenlijken van de toeristische ambities.

Soortgelijke projecten

Positionering en samenwerking Baarn Centrum

 

Ambitie en Actie Agenda Binnenstad Enschede

 

Binnenstadsplan 2033 Den Haag

 

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Catherine Bolhuis

partner
mail mij     LinkedIn
 

Charlie Hoge

adviseur
mail mij     LinkedIn