Visie & strategie

Gebiedsvisie Reguliersdwarsstraat Amsterdam

De Reguliersdwarsstraat in Amsterdam wil zichzelf met de naam 'de RGLRS' steviger op de kaart zetten. De naam is ontstaan rond een aantal succesvolle straatevents in 2013 en 2014 en is deel van het nieuwe 'gebiedsmerk' voor het gebied Reguliersdwarsstraat – Geelvincksteeg – St. Jorisstraat. Stad & Co ontwikkelt een langetermijnvisie en bijbehorend actieplan voor de ondernemers in dit gebied.

De toekomst van ‘de Reguliers’

De ondernemers in het gebied namen begin 2015 een belangrijke beslissing voor de toekomst van de straten. Na een uitgebreide draagvlakmeting onder alle ondernemers in de Reguliersdwarsstraat en de bijbehorende zijstraten, is iedereen verenigd in een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Met deze stap zijn sinds 2015 krachtige mogelijkheden voor verbetering en vooruitgang ontstaan.

Actieplan

Om de vooruitgang stapsgewijs aan te vliegen, heeft Stad & Co een actieplan ontwikkeld voor de nieuwe BIZ-vereniging. Het actieplan omvat een weergave van de (langetermijn) visie en de doelen, de gewenste positionering van het gebied en de benodigde activiteiten en initiatieven die de ondernemers gezamenlijk kunnen uitvoeren. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet!

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn