Gebiedsmanagement

Versterken samenwerking Utrecht Zuilen

Zuilen is de grootste wijk van Noordwest Utrecht en is van oorsprong een rustig dorp aan de Vecht, maar nu een levendige stadswijk. Zuilen heeft twee hele verschillende gezichten: de jaren ’30 woningbouw aan de westkant en de meer grootstedelijke naoorlogse uitbreiding aan de oostzijde. Net zo verschillend is het ondernemerschap in beide buurten. Toch is Zuilen geografisch gezien één wijk. Oost en west zijn niet meer los van elkaar te zien en ook de lokale samenwerking naar een sterker ondernemersklimaat moet meer vorm krijgen. Stad & Co is gevraagd hierbij te ondersteunen.

Kwartiermakerschap

Zuilen deed het tot 2010 zonder eigen vereniging. Vier jaar lang actief gebiedsmanagement door Stad & Co moest bijdragen aan de instandhouding van een goed functionerend winkelgebied en het versterken van het ondernemersklimaat. Het kwartiermakerschap heeft er onder andere toe bijgedragen dat de buurt zich in een goed georganiseerde vereniging kon verenigen. Een vereniging met duidelijke doelstellingen op het gebied van PR en een adequate ondersteuning bood aan alle ondernemers. Ook zijn er werkgroepen ingericht op het gebied van schoon, heel en veilig. De samenwerking heeft tot slot geleidt tot de uitgave van een gezamenlijk ‘Zuilens Magazine’ en het ontvangen van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Samenwerking van ondernemers in Utrecht Zuilen

Het stadsbrede ondernemersfonds van Utrecht – opgericht in 2012 – maakte het voor de ondernemers in Zuilen mogelijk om structureel te werken aan de versterking van hun winkelgebied en hun wijk. Het Ondernemersfonds Utrecht heeft Stad & Co in 2017 opnieuw opdracht gegeven de samenwerking en slagkracht in de Utrechtse wijk Zuilen te verhogen. Stad & Co maakte zich sterk voor een vernieuwde organisatie en een nieuw onafhankelijk bestuur van enthousiaste ondernemers. Zij stimuleren aanvragen bij het Ondernemersfonds en geven sturing aan kartrekkers in de wijk.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn