Gebiedsmanagement
Transformatie

Vernieuwing Osdorper Ban Amsterdam

Winkelstrips Osdorper Ban en Hoekenes in Amsterdam Nieuw-West transformeren. Het gaat er goed. Toch blijft het bewaken van de vitaliteit van het winkelgebied de grootste uitdaging. Stad & Co gaat samen met ondernemers en vastgoedeigenaren de koers uitzetten voor het winkelgebied, en concrete uitvoering te geven aan de benodigde activiteiten.

Ontwikkeling Wildemanbuurt Amsterdam Nieuw-West

De Osdorper Ban en Hoekenes liggen in de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West. De buurt heeft te maken met hardnekkige achterstand. De armoede en criminaliteit is hoog en de leefbaarheid laag. Er liggen veel uitdagingen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. De Wildemanbuurt is enkele jaren geleden door de gemeente Amsterdam aangewezen als ontwikkelbuurt. Sindsdien zit het gebied in de lift, en is een economische ontwikkeling zichtbaar.

Osdoper Ban en Hoekenes

Ook de winkelstrips Osdorper Ban en Hoekenes zijn de afgelopen jaren getransformeerd. Veel oude winkels zijn uit het straatbeeld verdwenen en nieuwe functies zijn er voor terug gekomen. Nog altijd is het een belangrijk winkelgebied voor de Wildemanbuurt. Het winkelgebied is een ontmoetingsplek voor bewoners uit de buurt en is dé plek waar velen nog hun dagelijks boodschappen halen. Toch is de kwaliteit van de openbare ruimte niet altijd op peil en zijn de vastgoedeigenaren nog onvoldoende betrokken. Stad & Co is ingeschakeld om samen met ondernemers en vastgoedeigenaren de koers vast te stellen, en concrete uitvoering te geven aan de benodigde activiteiten. Daarnaast adviseren we het stadsdeel bij (economische) uitdagingen in het gebied.

Sleutelen aan de toekomst

Het bewaken van de vitaliteit van het winkelgebied is de grootste uitdaging. Met alle betrokkenen werkt Stad & Co daarom in de basis aan het verenigen van de ondernemers en vastgoedpartijen. Samen met alle belanghebbenden wordt een koers voor de toekomst vormgegeven en vastgesteld. Een gezonde buurteconomie en een prettige leefomgeving zijn belangrijke pijlers voor een toekomstbestendige en evenwichtige buurt. Dit betekent dat ‘sleutelen aan de toekomst’ van de Wildemanbuurt bij voorkeur integraal en samenhangend moet gebeuren. Levendighed, diversiteit (branchering) en veiligheid (schoon, heel en veilig) vormen hiervoor belangrijke parameters.

meer weten?

 

Peter van Gool

senior adviseur
mail mij     LinkedIn