Ondernemersfondsen
Visie & strategie

Verduurzaming BIZ'en Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid: een klimaatbestendige stad vol hernieuwbare energie, met schone lucht en een circulaire economie. Voor BIZ-en die gebiedsgericht aan de slag willen met duurzaamheid, liggen hier mooie kansen. In opdracht van de gemeente Amsterdam verkent Stad & Co in vier winkelgebieden de kansen voor het opzetten van concrete duurzaamheidsprojecten.

Regelingen gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft verschillende regelingen (subsidies en leningen) beschikbaar voor initiatieven die aansluiten op de Agenda Duurzaamheid, die in 2015 is vastgesteld door B&W. De gemeente richt zich vooral op projecten in gebieden die snel kunnen worden opgeschaald, zodat meer impact wordt bereikt.

Samen de stad mooier én schoner maken

Stad & Co verkent de kansen in een viertal winkelgebieden: BIZ Knowledge Mile, het Hallenkwartier, het Stadionplein en BIZ Museum Quarter. Is het haalbaar om verschillende acties die duurzaamheid moeten bevorderen op te starten in deze gebieden? Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk inzamelen van bedrijfsafval of gezamenlijke bevoorrading. Ook het recyclen en hergebruiken (circulariteit) van eindproducten, inzetten op energiebesparing of -opwekking en het inzetten van schone(re) vormen van mobiliteit zijn ideeën waar ook ondernemers mee aan de slag kunnen. De gebieden die meedoen aan dit project hebben een gedeelde visie: de stad mooier en schoner maken. Ervaringen die wij binnen dit project opdoen, kunnen gebruikt worden om ook andere gebieden vooruit te helpen.

Stimulans

Het project moet leiden tot meer bekendheid van de verschillende gemeentelijke instrumenten die beschikbaar zijn voor de verduurzaming van winkelgebieden en/of hun bedrijven en instellingen. Ook worden praktische tools ontwikkeld en leidt de opgedane kennis wellicht tot nieuwe gemeentelijke regelingen, die ondernemers nog meer stimuleren samen te werken aan een duurzame stad.

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn