Gebiedsmanagement

Verbinder en adviseur ondernemersverenigingen binnenstad Eindhoven

Meerdere ondernemersverenigingen in de binnenstad van Eindhoven hebben allemaal hun eigen, maar ook overlappende vraagstukken. Stad & Co verbindt, adviseert en ondersteunt het centrum, het Stratumseind, het Dommel District, De Bergen en het Van Abbekwartier.

Behoefte aan een verbinder

Eindhoven staat op de kaart, zowel nationaal als internationaal. Deze bekendheid dankt de stad aan haar bovengemiddelde economische groei, die van onschatbare waarde is. De plannen van de stad – en haar deelgebieden – zijn gigantisch. De komende jaren ondergaat Eindhoven een enorme gedaantewisseling met vele nieuwbouwprojecten in en rondom de binnenstad. Het centrum is op een unieke manier georganiseerd: fijnmazig en bottom up met verschillende ondernemersverenigingen op straatniveau. Het belang van een verbinder die samenwerking stimuleert, antwoorden kan formuleren op individuele en collectieve vraagstukken en aan kan zetten tot actie is groot.

Typisch Eindhoven

Kenmerkend voor de samenwerking in Eindhoven is dat er altijd gebruik wordt gemaakt van de innovatiekracht van de stad. Eindhoven is in staat om haar befaamde ‘techniek en kennis’ te koppelen aan haar creativiteit. Hierdoor ontstaan – vanuit veelvuldig overleg – veel innovatieve oplossingen.

Ieder gebied ondersteuning op maat

De inzet van Stad & Co is in ieder gebied op maat. Desgevraagd verbinden we partijen, geven we ons advies op basis van ervaringen en best-practices uit andere gebieden en begeleiden we de publiek-private samenwerking. Door de brede betrokkenheid van Stad & Co bij alle deelgebieden in Eindhoven weten we wat er in de deelgebieden speelt en andersom, zijn we op de hoogte van stadsbrede ontwikkelingen.

Soortgelijke projecten

Binnenstedelijke samenwerking Eindhoven

 

Centrummanagement Wervershoof

 

Gebiedsmanagement Beursplein Utrecht

 

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn