Gebiedsmanagement

Veilige bedrijventerreinen Waalwijk

Wat is nodig om de bedrijventerreinen in Waalwijk nog veiliger en aantrekkelijker te maken? In opdracht van gemeente Waalwijk en in samenwerking met het Parkmanagement Waalwijk voerde Stad & Co een inventarisatie uit. Deze moest resulteren in een heldere doorkijk met eenduidige handvatten om te komen tot optimalisatie van de veiligheid.

Tweeledig onderzoek

Er is gekozen voor een kwalitatieve aanpak, aangevuld met ‘harde’ data. Zo zijn er interviews gehouden met ondernemers en andere belanghebbenden, is er een enquête uitgezet en cijfermateriaal verzameld.

Op basis van deze analyse zijn drie perspectieven te kenmerken: fysiek, sociaal en economisch. Hierin zijn ook landelijke trends meegenomen die Stad & Co dagelijks signaleert in het werkveld.

Quick wins

Resultaat: een concreet overzicht van gewenste en realistische maatregelen voor het optimaliseren van de veiligheid op basis van prioriteiten en verantwoordelijkheden. Niet alleen op basis van draagvlak, maar ook op basis van daadkracht.

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn