Gebiedsmanagement
Visie & strategie

Evaluatie uitstallingenbeleid Haarlemse winkelstraten

Zoals iedere gemeente bekijkt ook de gemeente Haarlem met enige regelmaat of haar beleid nog up to date is. Haarlem telt in 2017 twintig straten - waaronder de Zijlstraat en de Cronjéstraat - waar een algeheel uitstalverbod geldt. Een pilot waarbij het verbod in deze straten tijdelijk wordt opgeheven moet duidelijk maken of meer ruimte gewenst is. Stad & Co is gevraagd deze pilot te evalueren en een advies uit te brengen over de toekomst van het uitstallingenbeleid.

Politiek pleidooi

Twee politieke partijen brengen het balletje in Haarlem aan het rollen. Ondernemers leiden volgens hen omzetverlies doordat ze hun waren niet op de stoep mogen zetten. Op plekken waar dit wel is toegestaan, gelden teveel regels waardoor niet duidelijk is wat wel en niet mag. De partijen pleiten voor simpele, redelijke regels die voor álle straten gelden. Ondertussen maken winkelstraten de Zijlstraat en de Cronjéstraat kenbaar graag van het verbod af te willen. De gemeente heeft oor voor beide signalen en besluit in beide straten uitstallingen een half jaar toe te staan.

Evaluatie

De bevindingen van de deelnemers aan de pilot zijn in kaart gebracht met behulp van gesprekken met bestuursleden van de winkeliersverenigingen, een enquête onder winkeliers en opgevraagde informatie bij de afdeling Handhaving van de gemeente en de politie. In de vraagstelling stonden het effect op de verkeersveiligheid en de openbare ruimte centraal. Ook is het draagvlak onder ondernemers voor het blijvend opheffen van het uitstallingenverbod onderzocht.

Als je gezamenlijk en blijvend iets op een verantwoorde manier buiten kunt zetten, dan krijg je een heel ander beeld van de straat. Ik denk dat dat van groot belang is voor de Cronjé.

– Kees Hoogenboom, voorzitter winkeliersvereniging Cronjéstraat

Bevindingen

In beide winkelstraten bleken de meeste ondernemers positief over de pilot. Ze constateerden dat uitstallingen bijdragen aan een hogere omzet, een verbetering van de verkeersveiligheid, de sfeer en de uitstraling van de straat. De meerderheid van de ondernemers geeft aan ook in de toekomst gebruik te willen maken van een uitstalling. Bestuursleden van beide winkelstraten onderschrijven de resultaten.

Advies & ondersteuning

Stad & Co heeft de evaluatie in opdracht van de gemeente Haarlem uitgevoerd. Op basis van de resultaten heeft Stad & Co de gemeente geadviseerd om het verbod op uitstallingen in de Zijlstraat en de Cronjéstraat blijvend op te heffen. Dit advies is overgenomen.

meer weten?

 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn