Visie & strategie

Centrumvisie Uden

Het centrum van Uden is een belangrijk visitekaartje voor de stad. Udenaren, maar ook mensen van buiten Uden komen hiernaartoe om elkaar te ontmoeten en te winkelen. Echter verliest het ‘hart’ van de start de laatste jaren haar levendigheid. Aanleiding voor de gemeente Uden om zich te richten op een toekomstvisie voor het centrum. Maar hoe creëer je een toekomstbestendig en bruisend centrum?

Verschillende partijen denken mee

Om een krachtige centrumvisie te ontwikkelen heeft de gemeente Uden Stad & Co benaderd het traject te begeleiden. Zowel bewoners als horeca- en retailondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente hebben – ieder met hun eigen belang – profijt van een bruisend centrum. Om de verschillende perspectieven te belichten en zo veel mogelijk mensen mee te laten denken over de nieuwe visie voor het centrum is er een participatietraject gestart. In samenwerking met het Udens College is er zelfs een speciale sessie georganiseerd voor scholieren, om zo ook hun visie op het centrum op te halen.

Placemaking

Onder toezicht van Stadschoreograaf Martijn van Dijck zijn er een aantal speciale StraatPraat-sessies georganiseerd. Bij deze sessies werd de placemaking-methode ingezet: een vraaggerichte aanpak om de openbare ruimte te verbeteren, waarbij de gebruikers van een plek centraal staan. Op deze manier zijn er verschillende locaties in Uden centrum – door de deelnemers van de sessies – beoordeeld, waarna de bevindingen vervolgens in korte pitches met elkaar zijn gedeeld.

Van place to buy naar place to be

Het creëren van een toekomstbestendig, bruisend en betekenisvol centrum, waar het goed wonen, werken, ondernemen en toeven is, is het uiteindelijk doel van de nieuwe centrumvisie.

Bijna 70% van de aanwezigen was het oneens met de stelling: Winkelen is over 5 jaar de belangrijkste reden om het centrum van Uden te bezoeken. Dat hoge percentage verraste me. Het maakt me des te nieuwsgieriger naar de toekomstverwachtingen die men heeft voor ons centrum!

– Wethouder Van Heeswijk

Alle participatiemomenten hebben waardevolle informatie opgeleverd. De verzamelde input is vertaald naar strategische uitgangspunten en krijgen – naast de input van gemeentelijke experts en externe deskundigen – een plek in de uiteindelijke centrumvisie.

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn