Visie & strategie

Toekomstvisie Lambertus Zijlplein

Het Lambertus Zijlplein staat voor een grote opgave. De uitdaging voor het buurtwinkelcentrum Lambertus Zijlplein is om haar positie binnen de detailhandelsstructuur van de directe omgeving (en van het stadsdeel Nieuw-West) te verstevigen.

Onzekere toekomst

Het Lambertus Zijlplein staat voor een grote opgave. Gelegen in buurt 8 middenin Geuzenveld in Amsterdam Nieuw-West heeft het kleine buurtwinkelcentrum te maken met een onzekere toekomst. Ten opzichte van het stedelijke gemiddelde scoort de omgeving op diverse indicatoren ongunstig. Het Lambertus Zijlplein heeft een flinke impuls nodig voor een levensvatbaar bestaan in de toekomst. Het winkelgebied heeft een belangrijke verblijfsfunctie in de buurt en een adequaat voorzieningenniveau is daarom van grote waarde. Daarnaast kan een verdere afname van de voorzieningen de leefbaarheidsproblematiek, die al aan de orde is, verergeren. De urgentie is voor alle betrokkenen hoog, maar ondanks de investeringsbereidheid schiet de samenwerking vooralsnog tekort.

De ambitie van Stadgenoot

De ambitie van Stadgenoot is groot. Stadgenoot heeft veel vastgoed in eigendom in Geuzenveld en wil de wijk verbeteren door er te investeren, in aansluiting op haar bestaande maatschappelijke activiteiten. Ook is er een grote rol weggelegd voor de gemeente, die een omvangrijk investeringsplan heeft opgesteld voor het gebied. Na eerder uitstel als gevolg van de economische crisis, is er nu opnieuw aandacht voor het achterblijven van de stedelijke vernieuwing en vernieuwing van de openbare ruimte. Het Lambertus Zijlplein krijgt een kwaliteitsimpuls op fysiek, sociaal en economisch gebied. Verder is er aandacht voor de ontsluiting van het plein en wordt met de belanghebbenden verkend welke verbeteringen er nodig zijn om het Lambertus Zijlplein aantrekkelijker en veiliger te maken.

Adviesrapport voor Stadgenoot

Om een compleet beeld te verkrijgen van de huidige status van het Lambertus Zijlplein, en de mogelijkheden in de toekomst, zijn verschillende onderzoeksmethoden en bronnen gecombineerd. In dit rapport is antwoord gegeven op de vraag wat er nodig is om het Lambertus Zijlplein als klein buurtcentrum te behouden, sterker en toekomstbestendig te maken. De nadruk moet liggen op het creëren van een winkelgebied met sociale meerwaarde. Een plek waar meer mensen graag naartoe gaan, een plek die nieuwe doelgroepen aantrekt, en een plek waar mensen het fijn vinden om langer te verblijven. Scherp zijn op de branchering is daarbij een vereiste.  Advies is de ambitie voor het Lambertus Zijlplein te formuleren aan de hand van de volgende drie pijlers:

  • Structurele samenwerking;
  • Branchering;
  • Verbetering van de aantrekkingskracht en kwaliteit van de openbare ruimte.

 

Als vastgoedeigenaar heeft Stadgenoot de verantwoordelijkheid om de branchering en kwaliteit van het plein te bewaken. De openbare ruimte en functie van het plein kunnen in de ontwikkeling als losse elementen worden beschouwd. Via de bedrijveninvesteringszone (BIZ) kunnen de vastgoedeigenaren en ondernemers gezamenlijk investeren in de openbare ruimte en andere gewenste zaken.

Op weg naar het versterken van het Lambertus Zijlplein

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen hun ambities uitspreken, zodat er in gezamenlijkheid gewerkt gaat worden aan concrete verbeteringen. In voorbereiding op de vervolgaanpak staat er al een enquete klaar voor ondernemers en bezoekers/buurtbewoners om input uit de dagelijkse praktijk op te halen en de maatregelen hieraan te spiegelen.

Het Lambertus Zijlplein is een gebied met potentie, maar er is qua samenwerking, uitstraling en vraag en aanbod nog een hoop te winnen.

Hulp van Stad & Co

Stad & Co is in 2016 door stadsdeel Nieuw-West gevraagd kansen te creëren voor de ondernemers, eigenaren en bewoners van vier winkelgebieden in Nieuw-West (Plein ’40-’45, Lambertus Zijlplein, Confuciusplein en Belgiëplein) én voor de nieuwe accountmanager winkelgebieden. In december 2016 organiseerde het stadsdeel, in samenwerking met Stad & Co, een drukbezochte Meet & Greet voor de ondernemers van het Lambertus Zijlplein. De ondernemers werkten (nog) niet samen, maar waren zich er wel van bewust dat er iets moet gebeuren om hun toekomst te borgen op het Lambertus Zijlplein.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn