Gebiedsmanagement
Visie & strategie

Temmende Terrassen Eindhoven

Middels design werken aan een veiliger Stratumseind.

Designing Out Crime

In de langste uitgaanstraat van Nederland, het ‘Stratumseind’ te Eindhoven, is met enige regelmaat sprake van overlast en criminaliteit. In plaats van het inzetten van repressieve middelen, is er gekozen voor een andere zeer innovatie oplossing.

De deelnemende partijen willen middels design de fysieke omgeving van Stratumseind verbeteren en daarmee de (uitgaans)sfeer en het gedrag van de gebruikers van de ruimte positief beïnvloeden. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat een ‘mooiere inrichting’ er voor zorgt dat er minder crimineel gedrag zal plaatsvinden. Deze ‘veronderstelling is gebaseerd op het ‘Designing Out Crime’ principe dat o.a. in het uitgaansgebied ‘Kings Cross’ (Sydney) in Australië met succes is toegepast.

Van experiment naar toolkit

Aan de hand van een experiment wordt een horecaondernemer gekoppeld aan een ontwerper. Samen gaan zij een terras ontwikkelen dat een positief effect heeft op de sfeerbeleving in de straat en het gedrag van de gebruikersgroepen. Op basis hiervan worden nieuwe algemene richtlijnen voor terrassen ontwikkeld, zodat er een ‘toolkit’ voor ondernemers ontstaat. Deze ‘toolkit’ bevat praktische handvatten waarmee de ondernemer zijn eigen terras kan verbeteren. Tevens worden de effecten van dit experiment gemeten door een omgevingspsycholoog en een nulmeting die op basis van criminologisch onderzoek wordt vastgesteld.

Stratumseind 2.0

Dit initiatief maakt onderdeel uit van het project ‘Stratumseind 2.0’. ‘Temmende Terrassen’ valt onder de strategielijn ‘Safe and Sound’, waarmee wordt beoogd de veiligheid- en veiligheidsbeleving van Stratumseind te verbeteren. Stad & Co begeleidt en coördineert de samenwerking tussen de ondernemers, brouwerijen, vastgoedeigenaren en de gemeente. Aan het eind van deze pilot is er een toolkit ontwikkeld waarmee de ondernemers op het Stratumseind aan de slag kunnen met het verbeteren van hun eigen terras. Op deze manier worden hen praktische handvatten aangereikt waarmee ze de uitstraling van hun terrassen en de algehele sfeerbeleving in de straat kunnen verhogen.

meer weten?

 

Nicole Haas

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn