Ondernemersfondsen

Succesvolle BIZ oprichting voor De Koemarkt en Het Wormerplein

De ondernemers aan de Koemarkt en het Wormerplein nemen het initiatief om gezamenlijk te investeren in hun eigen omgeving. Dit gaan ze doen als Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

De Koemarkt biedt een groot aanbod aan horecagelegenheden, en enkele winkels en kantoren. Het Wormerplein biedt een grote verscheidenheid aan multiculturele winkels en horeca. Voorheen was een deel van de ondernemers lid van de winkeliersvereniging Wormerplein. Samenwerken en collectief investeren is meer nodig dan ooit om aantrekkingskracht te behouden en waar mogelijk verder te versterken.

Beide gebieden zijn op zoek naar een alternatieve samenwerkingsvorm met een nieuwe ambitie, om met alle ondernemers van de Koemarkt en het Wormerplein te investeren in de (economische) ontwikkeling van het gebied. De bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een nieuwe manier van samenwerken die veel voordelen biedt ten opzichte van de huidige stichting Koemarkt Purmerend en de winkeliersvereniging Wormerplein. Alleen als de ondernemers allemaal samenwerken en er een structureel budget beschikbaar is kunnen ze het verschil maken.

Kracht van de BIZ’en

De ondernemers maken zelf plannen voor hun eigen gebied. Ze kunnen vanuit de BIZ bijvoorbeeld investeren in verfraaiing, promotie en beveiliging. En alle ondernemers in het gebied betalen mee.

Arwin Versteijne, voorzitter van de Stichting BIZ Koemarkt: “Onze stichting zorgt ervoor dat iedere ondernemer aan de Koemarkt zijn deel bijdraagt aan al het moois dat we samen ondernemen. Wat we in de toekomst ook gaan doen, een evenement, de kerstversiering of andere zaken, alles gaat dan gezamenlijk en iedereen draagt zijn steentje bij. Ook de niet-horecaondernemers zijn hier positief over. We kunnen in de toekomst mogelijk gezamenlijk energie of afvalinzameling inkopen. Hier heeft uiteindelijk de hele binnenstad profijt van!”

Door een BIZ te starten verwachten we, met alle ondernemers samen, veel te kunnen bereiken om de sfeer op het Wormerpleinplein nog beter te maken. Daar gaan we ons dus vooral op richten. We willen onze klanten graag blij en tevreden blijven terugzien!

-aldus Jacinta Wensveen, voorzitter Vereniging BIZ Wormerplein.

Rol van de gemeente

In de opstartfase investeert de gemeente in professionele begeleiding. Ook organiseert de gemeente de draagvlakmeting. Bij voldoende draagvlak, int de gemeente jaarlijks de bijdragen van de ondernemers in het gebied. En stelt dit geld weer beschikbaar aan de ondernemers om hun BIZ-plan uit te voeren.

“Ik ben er trots op dat we in Purmerend ondernemers hebben die initiatief nemen en samen een BIZ starten”, aldus wethouder Harry Rotgans. “Ik vind het belangrijk om ondernemers daar waar mogelijk te ondersteunen. Met de invoering van de BIZ helpen wij als gemeente de ondernemers te investeren in hun omgeving. Daarmee maken ze de stad een stukje mooier. En dat is goed voor de stad, de ondernemers en hun klanten.”

Doorpakken!

Het college heeft de verordening Bedrijveninvesteringszones (BIZ) Koemarkt en Wormerplein vastgesteld. En de uitvoeringsovereenkomst tussen de ondernemers en de gemeente is ondertekend. Begin 2018 is de draagvlakmeting bij de betrokken ondernemers afgenomen. De ondernemers aan de Koemarkt en het Wormerplein hebben gestemd voor samenwerking in een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Hiermee zijn de BIZ’en Koemarkt en BIZ Wormerplein écht van start gegaan. Dit betekent dat de BIZ’en succesvol zijn opgericht.

Rol van Stad & Co

Beide gebieden werden bij het oprichtingsproces ondersteund door Stad & Co.

 

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn