Identiteit & positionering

Streetbranding Spuibuurt Amsterdam

De ondernemers in de Spuistraat en omgeving hebben behoefte aan een gemeenschappelijke kijk op de toekomst van hun winkel- en horecagebied. De oprichting van de BIZ Spuistraat en omgeving in 2015 bood de mogelijkheid ermee aan de slag te gaan.

De Spuibuurt in Amsterdam

De Spuistraat en omgeving in Centrum West ligt in het drukste deel van Amsterdam. Het centrum kenmerkt zich door een mix van stedelijke functies op een klein oppervlak: wonen, werken, studeren en recreëren. Ieder jaar komen er meer banen, winkels, hotelkamers en bezoekers bij. De groeiende toeristen-en bezoekersaantallen en particuliere toeristische verhuur beïnvloeden de bereikbaarheid, openbare ruimte, leefbaarheid en sociale samenhang in de stad. Er is overlast door sommige horeca, drugshandel en -gebruik, (brom)fietsverkeer en ‘feestende’ personen. De woonfunctie in het centrum staat onder druk. In de Spuistraat/Wijdesteeg komen nieuwe woningen in de (gerenoveerde) Tabakspanden.

Ambitie en doelen BIZ

De BIZ Spuistraat en omgeving wil meer eenheid uitstralen en een onderscheidende, aantrekkelijke en ‘eigen’ beleving bieden aan ‘gewenste’ klanten en bezoekers van het gebied. Daarnaast wil de BIZ door middel van gebiedsbranding de vindbaarheid van kleine ondernemers in het gebied verbeteren en de samenwerking en inhoudelijke afstemming tussen ondernemers in het gebied vergroten.

‘Het verhaal’ van de Spuibuurt

Met behulp van een SWOT-analyse en een workshop ‘branding’ zijn de belangrijkste collectieve kernwaarden en fysieke identiteitskenmerken van de Spuibuurt boven water gekomen. Dit zijn: veelzijdig & verdraagzaam, eigenwijs, vrijheidslievend & authentiek en ongepolijst, direct & fanatiek. De Spuibuurt streeft naar een gepercipieerde positie bij klanten, bezoekers, bewoners en passanten als een:

24/7 levendig, veelzijdig, gastvrij, ruimdenkend en authentiek stuk stad waar je dat het minst verwacht: in het hart van Amsterdam!

Het moraal van het verhaal

De essentie van ieder merk is dat het in feite een verzameling verhalen over belevingen is. Hoe meer (goede) verhalen er de ronde doen, hoe meer betekenis het merk heeft. Oftewel: welke (onvermijdelijke) conclusie moet de luisteraar uit iedere communicatie-uiting van de Spuibuurt trekken?

In de Spuibuurt kan iedereen zichzelf zijn.

Dit komt zowel in de look & feel als in de tone of voice tot uiting.

Rol van Stad & Co

Het BIZ-bestuur heeft Stad & Co gevraagd het gehele traject in de aanloop naar de branding te organiseren. Stad & Co reikt praktische handvatten aan voor het inzetten van de gezamenlijke koers en het laden van het gemeenschappelijke verhaal.

meer weten?

 

Eveline van der Vliet

senior communicatiespecialist
mail mij     LinkedIn