Gebiedsmanagement

Stratumseind 2.0 Eindhoven

Stad & Co heeft opdracht gekregen om minimaal drie jaar het straatmanagement voor het Stratumseind in Eindhoven in te vullen. Daarnaast heeft de Gemeente Eindhoven aan Stad & Co gevraagd om als extern projectleider de gewenste verbeteringen in gang te zetten onder de noemer Stratumseind 2.0.

Het Stratumseind Eindhoven

Het Stratumseind is met haar 59 horecabedrijven de grootste uitgaansstraat van Nederland. Dit unieke uitgaansgebied staat sinds begin 2012 voor een belangrijke opgave. De hoge concentratie van horecabedrijven, de homogeniteit van het horeca-aanbod en veranderend uitgaansgedrag van bezoekers, hebben er toe geleid dat de straat zich in een neerwaartse spiraal bevindt. Doordat de aandacht van alle partijen (zowel gemeente, politie als ondernemers) voor het Stratumseind steeds verder is weggezakt, heeft de straat in haar uitstraling, kwaliteit en economisch klimaat sterk ingeboet. Daarbij zijn vastgoedeigenaren al die tijd als belangrijke partner afwezig geweest.

Benodigde verandering

De broodnodige verandering wordt nu helder zichtbaar en wordt door verschillende partijen gevoeld. De gemeente streeft naar kwaliteitsverbetering van het gebied, brouwerijen en vastgoedeigenaren zetten in op het collectief belang en ondernemers hebben behoefte aan een straatmanager.

Resultaten

De inzet van Stad & Co heeft onder andere de volgende resultaten opgeleverd:

  • Een stevig samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, brouwerijen en vastgoedpartijen
  • Aanpak glas op straat
  • Aanstellen van huismeester voor extra reiniging
  • Ontwikkelen van een Ludieke ‘Ivy’ campagne m.b.t. aanpak diefstal van smartphones
  • Opzetten en uitvoeren van het project ‘Collectieve Horeca Ontzeggingen’ (aanpak geweld in de horeca)
  • Coördinatie van project ‘Uit met Ouders’ gericht op onder meer de aanpak alcoholmisbruik onder jongeren
  • Vanuit ‘Stratumseind 2.0’ het vorm en inhoud geven aan het unieke project ‘Living Lab’

 

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn